Πεμ, 27 Ιαν 2022
Αρχική  > Δήμοι

Επιχορήγηση 777.000 ευρώ στο Δήμο Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο

19/11/2021

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, επιχορηγήθηκε ο Δήμος Αθηναίων με 777.000,00 ευρώ.

Τα χρήματα δίνονται «για την λειτουργία και συντήρηση του Εθνικού Κήπου και την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας του προσωπικού του».

 

Σημειώνουμε ότι το ποσό δίνεται σε εφαρμογή της παρ.9 του αρ.25 του ν.3274/2004, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπου ορίζεται πως οι δαπάνες συντήρησης, φυσικού εμπλουτισμού, φύλαξης και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κήπου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, στον οποίο εγγράφεται, κατ` έτος, ειδική πίστωση που διατίθεται στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, για τις ανάγκες του Εθνικού Κήπου.

 

Η αριθμ. 84594/18.11.2021 Απόφαση επιχορήγησης.