Πεμ, 20 Ιαν 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Επιστημονικό συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση από το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδας

2/12/2021

3ο Συνέδριο του ΔΕΕ

 

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ : Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές»

                                      11-12/02/2022

 

Το Διοικητικό Επιμελητήριο - Όμιλος Διοικητικών Επιστημόνων Ελλάδας, προκηρύσσει τη διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ : Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές»

 

Το Συνέδριο προγραμματίζεται να διεξαχθεί διαδικτυακά στις 11- 12/02/2022 με στόχο την προώθηση του δημόσιου διαλόγου πάνω στο επίκαιρο ζήτημα της Διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, της ισόρροπης περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, της απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ και της «διαρκούς» μεταρρύθμισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Το ΔΕΕ, συνεπές στον καταστατικό του σκοπό να προάγει την αναμόχλευση των θέσεων φορέων και εμπειρογνωμόνων σε κρίσιμους τομείς οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, με το 3Ο αυτό Eπιστημονικό Συνέδριο επιχειρεί να θέσει στο επίκεντρο το ζήτημα της εύρυθμης λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσμών, πέρα από κάθε λογική πολιτικού λόγου και έχοντας ως κύριο στόχο τον μέχρι σήμερα απολογισμό από την εφαρμογή του πλαισίου του Κλεισθένη (Ι) και τις ενδεχόμενες αδυναμίες ανεύρεσης ενός ικανοποιητικού κρατικού προτύπου για την τοπική αυτοδιοίκηση.

 

Η παρουσία, και σε αυτό το Συνέδριο Ακαδημαϊκών, εκπροσώπων της Επιστημονικής Κοινότητας και της τοπικής Αυτοδιοίκησης, ερευνητών, επιτελικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, γραφειοκρατών, αλλά και πολιτικών προσωπικοτήτων πάνω στις επιμέρους πτυχές του ενδιαφέροντος αυτού θέματος θα αναδείξουν ολοκληρωμένα το ζήτημα αυτό.

 

Ενδεικτικά, οι θεωρητικές και εμπειρικές ερευνητικές προσεγγίσεις τις οποίες ενδιαφερόμαστε να αναδείξουμε είναι οι εξής :

 

1η Συνεδρία : Αναλογικότητα vs Κυβερνησιμότητα - Δημοκρατική διακυβέρνηση στους ΟΤΑ : οι πρόσφατες αλλαγές

 

 Ενίσχυση των συναινετικών προτύπων κατ’ αντιδιαστολή με το παραδοσιακό Δημαρχοκεντρικό πρότυπο

 Συγκριτική διερεύνηση του συστήματος διοίκησης ανάμεσα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

 Οι ισορροπίες και οι προκλήσεις στη θεσμική λειτουργία των ΟΤΑ

 Η καθιέρωση της απλής αναλογικής και οι επιπτώσεις της στην κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ

 

2η Συνεδρία : Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού

 

 Εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας

 Κριτήρια κατανομής της ευθύνης άσκησης των δημόσιων πολιτικών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

 Νέες αρμοδιότητες και διοικητική ικανότητα των ΟΤΑ

 Η πανδημία και οι επιπλέον αρμοδιότητες στους ΟΤΑ

 

3η Συνεδρία : Θεσμικό πλαίσιο και αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ σε ευθεία εξάρτηση με τη λειτουργία της γραφειοκρατικής δημόσιας διοίκησης

 

 Πόσο ευνοεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο την τοπική ανάπτυξη ;

 Αναπτυξιακά προγράμματα των ΟΤΑ και ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2021-2027 : Διλήμματα και προτεινόμενες λύσεις

 Εφαρμογή του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» - Ταμείο Ανάκαμψης

 Τεχνικά και επιχειρησιακά προγράμματα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

 

4η Συνεδρία : Νέες τεχνολογίες, καινοτόμες πρακτικές και εφαρμογές στους ΟΤΑ

 

 Οι Αναπλάσεις και οι Έξυπνες Πόλεις στο προσκήνιο (έξυπνη οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη, κοκ)

 ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ψηφιακός μετασχηματισμός

 Οι κομβικοί ρόλοι της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ

 

5η Συνεδρία : Εποπτεία νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ : Ελεγκτές νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας (ΑΥΕ) ΟΤΑ του Καλλικράτη, Επόπτης ΟΤΑ και ΑΥΕ ΟΤΑ των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, ΔΥΕΕ του Υπουργείου Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πραγματικότητα εποπτείας

 

 

 Οι αδυναμίες του συστήματος εποπτείας των πράξεων των ΟΤΑ

 Συνέπειες για τη νομιμότητα της δράσης των ΟΤΑ

 

6η Συνεδρία : Συμμετοχικοί Θεσμοί και ενίσχυση του αυτοδιοικητικού διαλόγου με τους πολίτες και τις οργανώσεις των πολιτών

 

 Διαβούλευση, λαϊκή εκπροσώπηση και καινοτόμοι θεσμοί

 Ο Συμπαραστάτης του Δημότη

 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Τοπικά και περιφερειακά Δημοψηφίσματα

 

7η Συνεδρία : Συμπεράσματα – Προτάσεις

 

Καλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να υποβάλουν περίληψη της εισήγησης τους (με όριο 300 λέξεων) που να εντάσσεται στα παραπάνω θεματικά πεδία στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Συνεδρίου : [email protected]

 

Σημαντικές ημερομηνίες - προθεσμίες :

07 Ιανουαρίου 2022 – Υποβολή περίληψης της πρότασης εισήγησης

21 Ιανουαρίου 2021 – Τελική κρίση επί των προτάσεων

 

Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής :

 

Ιωάννης Ψυχάρης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γεώργιος Ασπρίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λάμπρος Μπαμπαλιούτας, Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ευαγγελία Μπάλτα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών \

Μαρία Ραμματά, Ειδικός Επιστήμονας στο δημόσιο τομέα, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ, Ειδική Γραμ. Επιστ. Δράσεων ΔΕΕ - Μέλος ΔΣ ΔΕΕ\

Σπύρος Τσουκαλάς, Μέλος ΣΕΠ, ΕΑΠ, Αντιπρόεδρος ΔΕΕ \

Ειρήνη Κουνενάκη, Ειδική Γραμματέας Αυτοδιοίκησης ΔΕΕ, Μέλος ΔΣ ΔΕΕ, Κοινωνιολόγος, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Νίκαιας Ρέντη, Δημοτική Σύμβουλος Παλλήνης