Τρι, 22 Ιουν 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Ελληνική Στατιστική Αρχή: 301 νέες προσλήψεις

10/5/2021

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων ενός (301) ατόμων για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), που εδρεύουν ανά την επικράτεια.

Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) www.statistics.gr όπου, σε εμφανές σημείο, θα υπάρχει η ένδειξη
«Αίτηση για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, για
τις ανάγκες των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021».
Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σε
ηλεκτρονική φόρμα κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet ή του e-mail τους.