Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Εκλογικό παράδειγμα εφαρμογής του Κλεισθένη1, από το “Αυτοδιοικητικό Κίνημα” – Δείτε πως θα χάνουν οι πλειοψηφίες !

23/7/2018
Οι πλειοψηφίες του 55% θα χάνουν από ισχνές μειοψηφίες βάσει του “διαστρεβλωτικού” εκλογικού συστήματος του Κλεισθένη1, όπως αποδεικνύεται στο πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής που δημοσίευσε η Παράταξη “Αυτοδιοικητικό Κίνημα” στην ΚΕΔΕ.
Ο AIRETOS σας παρουσιάζει την παρέμβαση του Επικεφαλής της, Απ. Κοιμήση, όπου αναλύεται μία ενδεικτική εκλογική περίπτωση, με στόχο “να εκκινήσει ο αυτοδιοικητικός διάλογος σε ρεαλιστικό επίπεδο για τις αντιδημοκρατικές τερατογενέσεις που προκύπτουν εκ της εφαρμογής επιμέρους διατάξεων του Κλεισθένη1”.

« Η λαϊκή ψήφος παραμορφώνεται, η δημοκρατία καταργείται »

« Το εκλογικό σύστημα που νομοθετήθηκε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές με πρόσφατο νόμο της Κυβέρνησης, δεν είναι απλή αναλογική, όπως υποκριτικά δηλώνεται και όπως, επανειλημμένως, έχουμε αναδείξει. Πρόκειται για ένα συνονθύλευμα δόλιων εκλογικών επινοήσεων, που αλλάζουν ανάλογα με τον κομματικό υπολογισμό του Συριζα για την ανάδειξη κάθε αιρετού οργάνου στο Δήμο. Οι κατά περίπτωση ανομοιογενείς ρυθμίσεις, αγνοούν προκλητικά τις ανάγκες των δημοτών και τα τοπικά προβλήματα και ένα μόνο κοινό στόχο έχουν: την τεχνητή διόγκωση των ισχνών μειοψηφιών και, ταυτοχρόνως, την αποτροπή άσκησης διοίκησης από αυτούς που ο λαός θα επιλέγει, αφού θεσμοποιούν τη συναλλαγή και τις εκβιαστικές πρακτικές στην άσκηση της τοπικής δημόσιας εξουσίας. Με απλά λόγια οδηγούν στην απόλυτη στρέβλωση της λαϊκής ετυμηγορίας.

Σήμερα παραθέτουμε ένα μόνο ενδεικτικό παράδειγμα, ώστε να εκκινήσει ο αυτοδιοικητικός διάλογος σε ρεαλιστικό επίπεδο για τις αντιδημοκρατικές τερατογενέσεις που προκύπτουν εκ της εφαρμογής επιμέρους διατάξεων του Κλεισθένη1.
Το παράδειγμα αφορά εκλογές ανάδειξης Συμβουλίου σε Κοινότητες πάνω από 300 κατοίκους, που είναι περίπου το 54% στη Χώρα.
Έστω, υποθετικά, ότι έχουμε μια Κοινότητα μεταξύ 2.000 και 300 κατοίκων, που –βάσει του αρ.5 παρ.2 Κλεισθένη1– θα έχει 5μελές Συμβούλιο Κοινότητας, και στις εκλογές καταμετρούνται 400 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Το εκλογικό μέτρο σύμφωνα με την παρ.1 αρ.33 Κλεισθένη1 είναι: “Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές (που) διαιρείται µε τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου κοινότητας. Το πηλίκο που προκύπτει αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο”, δηλ. 400/5=80. 80+1 = 81.

Οι δημότες ψήφισαν:
Α’ Συνδυασμός 220 ψήφους (55 %),
Β’ Συνδυασμός 61 (15,25 %),
Γ’ Συνδυασμός 60 (15 %),
Δ’ Συνδυασμός 59 (14,75 %).

Η κατανομή εδρών ορίζεται στον Κλεισθένη1 (παρ.1 αρ.33) ως εξής: “Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης”. Δηλαδή πρακτικά:
ο A’ συνδυασμός λαμβάνει από α’ κατανομή, 220/81, δηλαδή 2 έδρες,
ο Β’ 61/81<1, 0 έδρες,
ο Γ’ 60/81<1, 0 έδρες
και ο Δ’ 59/81<1, 0 έδρες.
Απομένουν 3 έδρες και μένουν αχρησιμοποίητες υπόλοιπες ψήφοι για τον Α’ 58, για τον Β’ 61, τον Γ’ 60, τον Δ’ 59.

Ο Κλεισθένης1 ορίζει (παρ.1 αρ.33): “Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή µε την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΩΝ των συνδυασμών, ΕΙΤΕ ΕΛΑΒΑΝ ΕΔΡΑ κατά το προηγούμενο εδάφιο ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ υπόλοιπα που έχουν”.

ΔΙΝΕΙ ΕΔΡΑ, ακόμη και σε εκείνους που ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΑΝ ΚΑΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Δηλαδή θα λάβει 1 έδρα ο Β, 1 έδρα ο Γ’, 1 έδρα ο Δ’.
[ Υπενθυμίζεται ότι ο Καλλικράτης στο αρ.37 (το οποίο τώρα αντικατέστησε το αρ.33 Κλεισθένη1) όριζε “Εάν οι έδρες που ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ οι συνδυασμοί ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων ΑΥΤΩΝ των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.” Δηλαδή όποιος δεν είχε πιάσει το εκλογικό μέτρο δεν έπαιρνε έδρα. ]

Το τελικό αποτέλεσμα του Συμβουλίου Κοινότητας στο παράδειγμά μας, διαμορφώθηκε ως εξής :
Α’ με 55% : 2 έδρες,
Β’ με 15,25% : 1 έδρα,
Γ’ με 15% : 1 έδρα,
Δ’ με 14,75% : 1 έδρα.

Ποιος όμως θα είναι ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κοινότητας; Ποιος θα διοικήσει δηλαδή την Κοινότητα;

O Κλεισθένης1 ορίζει ότι Πρόεδρος ΔΕΝ γίνεται ο Επικεφαλής του Α’ Συνδυασμού, όπως προέβλεπε ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, αλλά ο Πρόεδρος βγαίνει από ΕΜΜΕΣΗ εκλογή. Σύμφωνα με το αρ.80: “Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμού”.
Εάν δηλαδή οι χαμένοι των εκλογών συνεννοηθούν μεταξύ τους - έτσι όπως θα έχει οδηγηθεί από το αρ.33 η κατανομή εδρών- Πρόεδρος δεν θα βγει ο Επικεφαλής του Συνδυασμού που ο λαός εμπιστεύτηκε με 55% αλλά ο Επικεφαλής του Β’ Συνδυασμού.

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΕ ΚΑΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, γίνεται ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Όποια διάταξη του νόμου και εάν επιχειρήσει κανείς να εφαρμόσει, με άπειρα πρακτικά παραδείγματα, έρχονται στο φως μικρο-κομματικοί τακτικισμοί του νομοθέτη και αδιανόητα αδιέξοδα κυβερνησιμότητας και λειτουργίας των πόλεων.
Όλες όμως οι εκλογικές αλχημείες και κάθε επιδιωκόμενη κομματική χειραγώγηση των Δήμων της Χώρας είναι βέβαιο ότι θα καταρρεύσει, όπως και το 2014.

Οι Αιρετοί έχουμε θεσμικό καθήκον να ενημερωθούμε, να ενημερώσουμε τους δημότες μας, να αναδείξουμε κάθε αντι-θεσμική διάσταση και, μέσα από κοινό συλλογικό αγώνα, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων που επιτάσσει η κρισιμότητα των στιγμών και η προστασία της τοπικής δημοκρατίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε. »