Πεμ, 30 Μαρ 2023
Αρχική  > Δήμοι

Εκλογές ΠΕΔ-ΚΕΔΕ: Πότε και πως θα διεξαχθούν (ΦΕΚ)

14/10/2019

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 11η Οκτωβρίου (Φ.Ε.Κ. Α’ 157) το αριθμ.94 προεδρικό διάταγμα για τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Με αυτό επέρχεται σειρά αλλαγών στο π.δ. 75/2011, που δεν περιορίζονται μόνο στις εκλογικές διατάξεις του, αλλά και σε λοιπά ζητήματα αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των Ενώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι αποκλειστικά ο AIRETOS- ήδη στις 28 Αυγούστου- είχε παρουσιάσει το σχέδιο του συγκεκριμένου π.δ., στο οποίο στη συνέχεια τέθηκαν προσθήκες και σημειακές νομοτεχνικές βελτιώσεις, καθώς μεσολάβησε τόσο η 2047/2019 γνώμη της ΚΕΔΕ όσο και η 183/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και σημαντικός χρόνος μέχρι τη δημοσίευσή του.

 

Ας δούμε, λοιπόν, επιγραμματικά τι νέο φέρνει το π.δ. 94/2019 για τις ΠΕΔ και την ΚΕΔΕ ειδικά για τις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες:

 

I] ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Για την 1η εφαρμογή του π.δ., τα Δημοτικά Συμβούλια εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ «εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση» του νέου π.δ. (παρ.2 αρ.3)

 

II] ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ Δ.Σ. ΠΕΔ + ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΔ ΣΤΗ Γ.Σ. ΚΕΔΕ

Για την 1η εφαρμογή του π.δ., τα Μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των ΠΕΔ εκλέγουν (α) τα Διοικητικά Συμβούλια των ΠΕΔ και (β) τους εκπροσώπους των ΠΕΔ στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ « μέχρι τις 10 Νοεμβρίου» (παρ.3 αρ.4)

 

III]ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Γ.Σ.ΚΕΔΕ

Τα μέλη της Γ.Σ. της ΚΕΔΕ αυξάνονται σε510 (από 500).

Επίσης, εισάγεται νέα πρόβλεψη πως αποτελούν μέλη της Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, εφόσον έχουν εκλεγεί Δημοτικοί Σύμβουλοι και διατηρούν την ιδιότητα αυτή, αυξανομένου αντιστοίχως του αριθμού των μελών της Γ.Σ. (επιπλέον δηλαδή του 510).

 

IVΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ. ΠΕΔ

Η σύνθεση των Δ.Σ. ΠΕΔ διαμορφώνεται ως εξής (αρ.2):

« (α) Οι ΠΕΔ με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με 75ή ίσο με 125 έχουν 21 μελές Δ.Σ. Από αυτούς οι 13 είναι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Δημάρχων της οικείας ΠΕΔ είναι λιγότερος από δώδεκα τότε προσαυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων μέχρι της συμπλήρωσης του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.(β) Η Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και η Π.Ε.Δ. Αττικής έχουν 25μελές Δ.Σ. Από αυτούς οι 15 είναι Δήμαρχοι και οι 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι.»

Μέχρι σήμερα οι ΠΕΔ με αριθμό μελών Γ.Σ. ίσο με 75, είχαν 15 μελές (και όχι 21μελές) Δ.Σ.

Επιπλέον, μέχρι τώρα στα 21μελή Δ.Σ. οι 12 ήταν Δήμαρχοι και οι 9 Σύμβουλοι. Το 12-9 είχε διατηρηθεί και στο σχέδιο του π.δ., για να αλλάξει τελικά υπέρ των Δημάρχων σε 13-8.

 

V]ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Το 3ο άρθρο του νέου π.δ. αντικαθιστά το προγενέστερο αρ.9 θέτοντας σε εφαρμογή νέες παραμέτρους για την εκλογική διαδικασία που θα εφαρμοστεί σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εκλεγούν οι εκπρόσωποί του στη Γ.Σ. της οικείας ΠΕΔ.

Ενδεικτικά, ξεχωρίζει η νέα ρύθμιση για το δικαίωμα καταρτίσεως Συνδυασμών, που ορίζει πως δύο ή περισσότεροι Συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό Συνδυασμό, εφόσον έχουν συμπράξει κατά τις διατάξεις του αρ.1 του ν.4623/2019.

(Η αρχική διατύπωση της Κυβέρνησης στο σχέδιο του π.δ. ήταν πως δύο η περισσότεροι Συνδυασμοί μπορεί να καταρτίσουν κοινό Συνδυασμό, χωρίς προϋπόθεση τη σύναψη σύμπραξης.)

 

VI]ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

Τροποποιήσεις, επίσης, επέρχονται στην κατανομή των εδρών στις εκλογικές διαδικασίες που θα διεξάγουν οι Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ (παρ.2 αρ.4) και η Γ.Σ.της ΚΕΔΕ (αρ.8).

 

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι με το νέο π.δ. ΔΕΝ άλλαξε η παρ.1 του αρ.30 του π.δ.75/2011 όπου αναγράφεται:«Τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Δημάρχου Αθηναίων και τούτου κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου.»

 

Δείτε ολόκληρο το νέο π.δ. ΕΔΩ