Τετ, 28 Φεβ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Ειδήσεις για Κινητικότητα και Τηλεργασία έβγαλε το Υπουργικό Συμβούλιο

27/4/2021
 Συνεδρίασε την 26η Απριλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, οι αρμόδιοι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης. 
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Κυβερνητικής Εκπροσώπου:
 
«  Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης, παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην α) Ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε μέλη θεσμικών οργάνων της Πολιτείας, β) Παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Ειδικότερα:
Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.
Στόχος είναι η  κατάργηση διατάξεων που εισάγουν παρεκκλίσεις από το ισχύον Σύστημα Κινητικότητας και η θέσπιση ενός Ενιαίου Συστήματος  που να αντιμετωπίσει 
- τον κατακερματισμό του θεσμικού πλαισίου, 
- την απουσία κριτηρίων για την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό, 
- την έλλειψη εγγυήσεων διαφάνειας και αντικειμενικότητας στις διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις που καλύπτονται και 
- την ύπαρξη πλήθους ειδικών διατάξεων που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αδιαφάνειας, 
- καθώς και την αντιμετώπιση χρονοβόρων διαδικασιών και αδικαιολόγητης γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. 
Η μεταρρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία με βάση την εμπειρία του παρελθόντος. Δεδομένου ότι παρατηρήθηκε εισαγωγή πολυάριθμων εξαιρέσεων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, συστάθηκε ομάδα εργασίας για  την καταγραφή των κατά παρέκκλιση διατάξεων, καθώς και την ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των διαδικασιών κινητικότητας του προσωπικού στο πλαίσιο πάσης φύσεως διατάξεων και η συσχέτισή τους με τον προγραμματισμό προσλήψεων.
Μετά την καταγραφή των διατάξεων αυτών, θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια προσπάθεια μείωσης των παρεκκλίσεων, οι οποίες ναι μεν αντανακλούν στη συνθετότητα του συνόλου του Δημόσιου Τομέα, δεν παύουν όμως να διακυβεύουν τον κεντρικό σχεδιασμό - απαραίτητο συμπληρωματικό εργαλείο για τον καλύτερο προγραμματισμό προσλήψεων. Επιπλέον, αρκετές από τις παρεκκλίσεις αυτές αφορούν σε πρόσκαιρες ανάγκες οι οποίες δεν εξακολουθούν να ισχύουν.
Τέλος, δεδομένου ότι η σχετική πλατφόρμα που υποστηρίζει την υλοποίηση των κύκλων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας υφίσταται συνεχείς βελτιώσεις, και οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αποκτήσει εμπειρία και εξοικείωση, υποβαθμίζεται πλέον η ουσία του επιχειρήματος της “ταχείας στελέχωσης”.  »
 
Επίσης, « ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, κ.  Άκης Σκέρτσος, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για βασικές πτυχές του Κυβερνητικού Έργου.  Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση: 
(...)  5. Ολοκλήρωση της νομοτεχνικής επεξεργασίας νομοσχεδίου για την τηλεργασία στον Δημόσιο Τομέα. Ακολουθεί η θέση του σε διαβούλευση. »