Πεμ, 27 Φεβ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Εγκύκλιος Χαρίτση για 22 άρθρα του Κλεισθένη1: Προθεσμίες και ενέργειες Δήμων-Αποκεντρωμένων

11/11/2018

Εγκύκλιο για την εφαρμογή του Β’ Μέρους του Κλεισθένη1, δηλαδή των άρθρων 225 έως και 247 του ν.4555/2018 που αφορούν το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως πρώτος παρουσιάζει σήμερα ο AIRETOS.

 

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΕΔΕ ήταν αντίθετη με τις συγκεκριμένες διατάξεις, ζητώντας την απόσυρσή τους και έχοντας προηγουμένως παρουσιάσει δική της νομική επεξεργασία, γεγονός για το οποίο η Κυβέρνηση αδιαφόρησε.  Όλα αυτά τα άρθρα ψηφίστηκαν θετικά (Ναι) μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός απέστειλε τώρα την Εγκύκλιο, ενώ ενέργειες Δήμων πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 18η  Νοεμβρίου και με το νόμο σε ισχύ ήδη από την 19η Ιουλίου,

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητά από τις Αποκεντρωμένες «να συνδράμουν τους ΟΤΑ με την παροχή ολιστικής ενημέρωσης», ενώ η προθεσμία λήγει σε ελάχιστες ημέρες.

 

Η Εγκύκλιος, λοιπόν, αποστέλλεται σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, πλην Αττικής, δεδομένου ότι ο Κλεισθένης1 έχει ρητά εξαιρέσει την Αττική (παρ.1 αρ.225 και της παρ.1 του αρ.246).

Περιλαμβάνει δύο διακριτές Ενότητες: 1η αναφέρεταιστην ηπειρωτική Χώρα και την Κρήτη, η 2ηστα νησιά.

Όσον αφορά την 1η Ενότητα, ο Υπουργός επαναλαμβάνει αποσπάσματα από τα άρθρα που αποτελούν τις πάγιες ρυθμίσεις, ενώ στη συνέχεια περιγράφει τις μεταβατικές διατάξεις του νέου πλαισίου, δηλαδή το αρ.245.

Η μεταβατική φάση αποτελείται από 3 στάδια εφαρμογής, με αποκλειστική προθεσμία για την ολοκλήρωση εκάστου.Τους Δήμους αφορά το 1ο που, όπως αναφέραμε ανωτέρω, λήγει την 18η Νοεμβρίου.

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο:

- Το 1ο στάδιο χαρακτηρίζεται από την πρωτοβουλία των ΟΤΑ ως προς τη λήψη των αποφάσεων για τον αριθμό και τη δυναμικότητα των ΦΟΔΣΑ, που θα προκύψουν κατά προβλεπόμενη περίπτωση,είτε από τη μετατροπή των υπαρχόντων είτε από τη σύσταση νέων, υπό το πρίσμα των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, με τις οποίες θα πρέπει να εναρμονίζονται.

Για την εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων, οι Αποφάσεις λαμβάνονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και εν συνεχεία τα αρμόδια όργανα διοίκησης, αναλόγως της νομικής μορφής, κάθε ΦΟΔΣΑ λαμβάνουν τις κατά περίπτωση αποφάσεις για την υλοποίησή τους .

 

- Το 2ο στάδιο χαρακτηρίζεται από την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στην περίπτωση που οι ΟΤΑ δεν εφάρμοσαν τις κατά περίπτωση διατάξεις του 1ου.

 

- Το 3ο και τελικό στάδιο μετάβασης στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων χαρακτηρίζεται από την ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ εφαρμογή ρυθμίσεων από τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.Το στάδιο αυτό, ως έσχατη επιλογή του νομοθέτη, εφαρμόζεται αμελλητί, εφόσον διαπιστωθεί η μη εμπρόθεσμη λήψη αποφάσεων σε συμμόρφωση με τις υποδείξεις των Συντονιστών από τους ΟΤΑ, κατά τη διαδικασία του 2ου.

 

Αναλυτικές αναφορές υπάρχουν στην Εγκύκλιο και για τις νησιωτικές περιφέρειες.

 

Ο Υπουργός, τέλος, ζητά από τις Αποκεντρωμένες να στείλουν“το ταχύτερο δυνατό” ενημέρωση για το σύνολο των Δήμων και των ΦΟΔΣΑ χωρικής τους αρμοδιότητας ως προς την πρόοδο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου.

 

Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου,με αναλυτική περιγραφή υποχρεώσεων και προθεσμιών, είναι διαθέσιμο ΕΔΩ .