Τετ, 24 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Εγκύκλιος για τον χρόνο απασχόλησης σχολικών φυλάκων κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης

26/7/2023

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε εγκύκλιο οδηγία που υπογράφει ο αρμόδιος Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου, αναφορικά με την αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης αυτών

Οι βασικότερες οδηγίες που περιλαμβάνει η εγκύκλιος είναι:

  1. Ο χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από τους σχολικούς φύλακες στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης και δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο («πλαφόν») των επτά (7) ετών που αναγνωρίζονται πλασματικά από τους ασφαλισμένους για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη.
  2. Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης προσμετράται κατά τον υπολογισμό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, τόσο κατά τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού αναπλήρωσης, όσο και κατά τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.
  3. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο ασφαλιστέος μισθός, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των εισφορών, ανεξαρτήτως καταβολής ή μη αυτών, καθώς για τους μισθωτούς ως χρόνος ασφάλισης νοείται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  4. Οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές που έχουν καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν σε Δήμους για τα εν λόγω πρόσωπα, απαλλαγμένες από πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, εξοφλούνται σε δόσεις, ενώ οι αναλογούσες εισφορές των ασφαλισμένων σχολικών φυλάκων δεν αναζητούνται και τυχόν καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται.

Με την έκδοση των ανωτέρω οδηγιών επιχειρείται  ο εξορθολογισμός και η αποσαφήνιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων σχολικών φυλάκων που απασχολήθηκαν σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε διάφορους ΟΤΑ της επικράτειας, προκείμενου να υπάρξει ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις στην έκδοση  των συνταξιοδοτικών πράξεων προς όφελος των σχολικών φυλάκων που βρίσκονται σε φάση συνταξιοδότησης.