Σαβ, 29 Ιαν 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Εγκύκλιος για την παράταση θητείας αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

29/10/2021

Ενημέρωση για την παράταση, μέχρι την παραμονή Πρωτοχρονιάς, της θητείας των αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, περιλαμβάνεται στην Ενότητα Β.1 της εξ. επείγουσας 65ης /ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236/25.10.2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Υπενθυμίζεται   ότι η ΠΟΕ-ΟΤΑ στη συνάντησή της με τον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, την 21η/10.2021, είχε διεκδικήσει και κέρδισε ότι: « Η θητεία των υφιστάμενων Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων (αιρετά Μέλη) αλλά και των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ».

 

Σε συνέχεια εκείνης της συνάντησης λοιπόν, το Υπουργείο στην ανωτέρω Εγκύκλιο παρέχει τις εξής οδηγίες:

« Β.1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε ότι έχει προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση, στην οποία προβλέπεται παράταση έως 31/12/2021 της θητείας των αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, των οποίων η θητεία είχε παραταθεί από της λήξεώς της στις 31.12.2020 έως και την 31/10/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.178 του ν.4764/2020, όπως ισχύει. »