Τρι, 03 Οκτ 2023
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Έγκριση Βορίδη για 115 προσλήψεις συμβασιούχων σε 4 Δήμους

2/3/2022

Στην έγκριση πρόσληψης 115 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 ή έως 11 μήνες σε 4 Δήμους, προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, με Απόφασή του που δημοσιεύθηκε την 1η Μαρτίου.

Οι συμβασιούχοι προορίζονται για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν.4765/2021, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980, κατά περίπτωση.

 

Η αριθμ. 13290/1.3.2022 Απόφαση εδώ

και κατωτέρω ο Πίνακας με τους Δήμους: