Σαβ, 02 Δεκ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Εγκλωβίζουν εκτός Κινητικότητας τους Υπαλλήλους 12 Δήμων (Τροπολογία)

8/10/2020

Διάκριση εις βάρος των εργαζομένων σε 12 Δήμους της Χώρας θεσπίζει η Κυβέρνηση, στο άρθρο 8 Τροπολογίας που έχει καταθέσει στη Βουλή.

Στους Υπαλλήλους των Δήμων που προέκυψαν από τη διάσπαση του 2019, αφαιρείται η δυνατότητα συμμετοχής στην Κινητικότητα μέχρι να καλυφθεί το 90% (!) των κενών θέσεων όλων (!) ανεξαιρέτως των κλάδων κάθε Δήμου.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 8 θα ψηφιστεί το εξής:

« Tο πάσης φύσεως προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού, εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής του στους Κύκλους Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν.44440/2016, μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των ως άνω Δήμων, σε ποσοστό90%. »

Με απλά λόγια, οι Υπάλληλοι εγκλωβίζονται, “τιμωρούνται”αυτοί για την υποστελέχωση, για κάτι δηλαδή που δεν είναι ούτε δική τους ευθύνη ούτε στο χέρι τους να επιλύσουν.

Οι Υπουργοί στην Αιτιολογική Έκθεση, αφού αναφέρονται στη διάσπαση του 2019, σημειώνουν  ότι « Ο απώτερος στόχος είναι οι νέοι Δήμοι που προέκυψαν, να μπορούν να ανταποκριθούν πληρέστερα και αποτελεσματικότερα στην εξυπηρέτηση των τοπικών υποθέσεων και στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι κρίσιμο να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την επαρκή στελέχωση των Δήμων που προέκυψαν. Προς τούτο, με την παρούσα ρύθμιση εισάγεται η εξαίρεση συμμετοχής του προσωπικού των Δήμων που προέκυψαν από τη διάσπαση στους Κύκλους του ΕΣΚ, μέχρι να συσταθούν οι πάγιοι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας τους και περαιτέρω, μέχρι να πληρωθούν όλοι οι κλάδοι τους, σε ποσοστό 90%, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη επάρκεια προσωπικού στους Φορείς αυτούς. »

Μπορείτε να θυμηθείτε την Τροπολογία-“γίγας”ΕΔΩ