Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Διοικητικοί Δημοτικοί Υπάλληλοι θα ασκούν αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας

17/11/2020

Μια αμφιλεγόμενη διάταξη, που γεννά πλήθος ερωτημάτων ως προς την πρακτική εφαρμογή της, εισάγει για τους Δημοτικούς Υπαλλήλους το άρθρο 2 εκπρόθεσμης Τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε χθες το βράδυ και ψηφίζεται σήμερα 17.11.2020 στην Ολομέλεια της Βουλής.

 

Η Κυβέρνηση θεσπίζει ότι σε Δήμους:

- που δεν υφίσταται Δημοτική Αστυνομία

- ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του Δημάρχου,

δύναται με Απόφαση του Δημάρχου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού και πάντως όχι πέραν της 28ης Φεβρουάριου 2021, να ορίζονται «διοικητικοί» Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν:

- τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους

- και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στη Δημοτική Αστυνομία ως αρμόδια Αρχή ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας.

 

Η παρ.2 ορίζει ότι με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να παρατείνεται η ισχύς του νέου αυτού άρθρου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν έκτακτοι λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021.

 

Όπως αναφέρει η Κυβέρνηση στην Αιτιολογική Έκθεση, η ανυπαρξία Δημοτικής Αστυνομίας σε ορισμένους Δήμους και η ανεπαρκής στελέχωσή της σε άλλους, καθιστά αδύνατη την αποτελεσματική συνεισφορά των Δήμων στα κλιμάκια ελέγχου για την τήρηση των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού.   Με το άρθρο εξασφαλίζεται -σύμφωνα πάντα με τους Υπουργούς- στους ΟΤΑ η δυνατότητα να ανταποκριθούν τάχιστα στις αυξημένες και επείγουσες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού και να αξιοποιήσουν το προσωπικό των Δήμων στα ελεγκτικά κλιμάκια για την τήρηση των μέτρων προστασίας από την πανδημία.

 

Ο AIRETOS υπενθυμίζει ότι το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας έχει περάσει από ειδική επιλογή (π.χ. με ειδικά προσόντα, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες) και εξειδικευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση (Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας), πριν αναλάβει υπηρεσία. Πως είναι δυνατόν τώρα, αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας αιφνιδιαστικά να ανατεθούν σε οποιονδήποτε «διοικητικό» Υπάλληλο του Δήμου δεν έχει αντίστοιχη επιλογή / εκπαίδευση

Ερωτήματα πηγάζουν και αναφορικά με το ποιοι θα βρεθούν, με ποιο μαγικό τρόπο, να αναλάβουν όλους τους επόμενους μήνες τα καθήκοντα που μέχρι σήμερα ασκούν οι εν λόγω Υπάλληλοι, όσο αυτοί θα “μεταμφιεστούν” σε οιονεί Δημοτικούς Αστυνομικούς.  

Ως γνωστόν, πάρα πολλοί Δήμοι είναι έντονα υποστελεχωμένοι, ειδικά δε στις παρούσες συνθήκες η έλλειψη προσωπικού έχει ήδη ενταθεί, δεδομένου ότι π.χ. οι γονείς κάνουν χρήση των αδειών/διευκολύνσεων που προβλέπει η νομοθεσία, αντιστοίχως οι Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες κ.ο.κ.

Το άρθρο δύναται στην πράξη να αποτελέσει πηγή ανασφάλειας, τόσο για όλους εμάς τους δημότες, όσο και για τους ίδιους τους Δημοτικούς Υπαλλήλους που απ’ τη μια μέρα στην άλλη θα κληθούν να βγουν στους δρόμους και να ασκήσουν αρμοδιότητες για τις οποίες ούτε επελέγησαν ούτε εκπαιδεύτηκαν ποτέ.

 

Ολόκληρη η αριθμ. 561/39/16.11.2020 εκπρόθεσμη Τροπολογία, ΕΔΩ