Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι  > Διόνυσος

Δήμος Διονύσου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα νέα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

22/11/2021
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Διονύσου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Διονύσου στο οποίο
θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).
 
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Διονύσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 ​​​​​Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25 ✓
2 Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι) 50 ✓
3 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25 ✓
4 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ✓ ✓
5 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ✓ ✓
6 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 ✓ ✓
7 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 ✓ ✓
8 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός,
διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25 ✓ ✓
9 Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες 25 ✓
10 Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες-Σεισμοί 25 ✓
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας
και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα
απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή
άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.
Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
 
Τηλ. : 2106215350 , Δευτέρα – Πέμπτη : 09:00 – 13:00
 
Ταχ. Διεύθυνση : Σωκράτους 3, Άγιος Στέφανος, 14565
 
 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.