Πεμ, 02 Φεβ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Δημόσιο-ΟΤΑ: Καθορίστηκαν οι προθεσμίες για την Αξιολόγηση του 2020 (Εγκύκλιος)

5/7/2021
Εκκίνηση της Αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων για την αξιολογική περίοδο του 2020, με την έκδοση της 1ης Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Με την Εγκύκλιο καθορίστηκαν τα χρονικά διαστήματα των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας, ως εξής:
Ι] Από 1/7/2021 έως 30/7/2021 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των Εκθέσεων Αξιολόγησης. 
ΙΙ] Από 2/8/2021 έως 17/9/2021 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της Έκθεσης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως. 
ΙΙΙ] Από 20/9/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α΄ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της συμβουλευτικής συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της Έκθεσης κατά το σκέλος που τον αφορά. 
Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα: 
- από 20/9/2021 έως 29/10/2021 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη συμβουλευτική συνέντευξη και συμπληρώνει τα βασικά σημεία της συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης και υποβάλει αυτή αρμοδίως. 
- από 1/11/2021 έως 7/11/2021 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν απόψεις - αντιρρήσεις επί της συμβουλευτικής συνέντευξης και υποβάλει αυτή αρμοδίως. 
- Από 8/11/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει οριστικά. 
ΙV] Από 29/11/2021 έως 31/12/2021 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της Έκθεσης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
 
Περαιτέρω, η Εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για το 1ο στάδιο της διαδικασίας Αξιολόγησης, δηλαδή για τις ενέργειες των Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού.
 
Όλες οι λεπτομέρειες, στην ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/15/οικ.13594/2.7.2021 Εγκύκλιο