Πεμ, 25 Φεβ 2021
Αρχική  > Δήμοι

Δήμος Χανίων: 3ης Τεχνική Συνάντηση των Εταίρων, του ευρωπαϊκού έργου Step2Smart

3/12/2020

Σήμερα Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 20202 θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και οι προτάσεις επέκτασης του πιλοτικού συστήματος πληροφόρησης και φωτεινής σηματοδότησης στον Δήμο Χανίων, των Εταίρων  του ευρωπαϊκού έργου Step2Smart. 

Ο Δήμος  φιλοξενεί την εν λόγω εκδήλωση, διαδικτυακά, λόγω των συνθηκών της πανδημίας Covid – 19,  στο πλαίσιο της  3ης Ημερίδας του έργου, η οποία θα διεξαχθεί επίσης διαδικτυακά, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

Η ατζέντα των εμπλεκομένων φορέων θα επικεντρωθεί  επίσης στην πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ανά εταίρο, και τις Τεχνικές προκλήσεις κατά την υλοποίηση του έργου- Step2Smart.

Για την υλοποίηση του έργου επιλέχτηκαν  πέντε οδικοί κόμβοι επί της Λ. Καραμανλή, με αφετηρία το Λιμάνι της Σούδας και προορισμό επί της Λ. Ηρακλείου, στην περιοχή Κουμπέ, όπου και εγκαταστάθηκαν: Πέντε ρυθμιστές κυκλοφορίας στα δύο ρεύματα της κύριας κατεύθυνσης του οδικού άξονα της Λεωφόρου Σούδας. Μόνιμοι ανιχνευτές κυκλοφορίας σε απόσταση περίπου πενήντα μέτρων από τη stopline κάθε κόμβου. Δύο αισθητήρες Bluetooth για τον υπολογισμό του χρόνου ταξιδιού. Δύο σταθμοί περιβαλλοντικών μετρήσεων για τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Τρεις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (Variable, Message, Signs), που έχουν τοποθετηθεί μεταξύ των πέντε κόμβων για την άμεση ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου.

Παράλληλα αναπτύχθηκε  μια αρχιτεκτονική, η οποία  περιλαμβάνει δύο λογισμικά, που συνδέονται και διαμοιράζουν κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά δεδομένα, η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης ( INVIPO) και η Πλατφόρμα Ελέγχου Ρυθμιστών Κυκλοφορίας (OKO).

Σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, οι Δικαιούχοι της Πράξης Step2Smart είναι το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου (Τμήμα Δημοσίων Έργων) - Επικεφαλής Εταίρος (Επ. Ετ.) της Πράξης, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος) και ο Δήμος Κω.

 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΑΞΗΣ: www.eng.ucy.ac.cy/step2smart

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: www.greece-cyprus.eu

PORTAL Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ: step2smart.chania.gr

Το Step2Smart είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Πράξη), που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της δημοσιότητας του έργου στις 4/12/2020, στις 10.00, θα πραγματοποιηθεί η 3η Hμερίδα Πράξης step2smart προκείμενου η σημασία και τα αποτελέσματα της Πράξης step2smart να βρουν απήχηση στην ευρύτερη κοινωνία.