Δευ, 22 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι  > Σέρρες

Δήμος Σερρών: Η πρόοδος του έργου ZEFFIROS παρουσιάστηκε σε διαδικτυακή συνάντηση

30/4/2021

Η πρόοδος του έργου διασυνοριακής συνεργασίας για τη δημιουργία αποδοτικών γεωργικών κοινοτήτων «ZEFFIROS», στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Σερρών τέθηκε επί τάπητος σε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου.

Ναυαρχίδα του έργου αποτελεί η κατασκευή πιλοτικής μονάδας βιοαερίου στο ΒΙΟ.ΠΑ. Σερρών, για την οποία, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.

Επίσης, ο Δήμος Σερρών ολοκλήρωσε την προμήθεια κάδων κομποστοποίησης οι οποίοι θα διατεθούν μετά το Πάσχα, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα απόψεων κοινού για την κυκλική οικονομία.

Στο έργο, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018 συμμετέχουν ακόμη ως εταίροι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Σφαγείο Νέου Σκοπού (ΣΦΑΔΗΣ ΟΤΑ ΑΕ), ο Δήμος Δοϊράνης και το σχολείο Koco Racin.

Στη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία στους εταίρους να μεταφέρει ο καθένας την πρόοδο που έκανε το τελευταίο εξάμηνο αλλά και να τεθούν ημερομηνίες ορόσημα και νέα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων παραδοτέων του έργου, καθώς το πρόγραμμα λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση του υλικού διάχυσης και μιας πλατφόρμας με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό στη θεματική της κυκλικής οικονομίας και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Το Σφαγείο Νέου Σκοπού ενισχύθηκε με προμήθειες κατάλληλου εξοπλισμού επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων, ενώ οι εταίροι από τη Βόρεια Μακεδονία είναι σε διαδικασία δημόσιων διαγωνισμών για την προμήθεια οχημάτων και κάδων κομποστοποίησης, καθώς επίσης και για την υλοποίηση των ερευνών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων στη δική τους χώρα.

Λόγω των γενικότερων απαγορεύσεων που ισχύουν στις δυο χώρες για την προστασία έναντι του COVID19, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, υπό την αιγίδα του Σφαγείου Νέου Σκοπού.