Δευ, 22 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι  > Σέρρες

Δήμος Σερρών: Αποτίμηση παρεμβάσεων έργου 3EM

24/5/2021

Ο Δήμος Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια» και ακρωνύμιο 3ΕΜ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»διοργάνωσε διαδικτυακά την τελική εκδήλωση δημοσιότητας και προβολής του έργου, την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021.

Aντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η αποτίμηση του έργου σε ό,τι αφορά την επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης από τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δημόσια κτίρια.

Η εκδήλωση απευθυνόταν τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε εργαζόμενους των δημόσιων κτιρίων που εφαρμόστηκαν οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και σε επαγγελματίες, με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση των συμμετεχόντων για τους τρόπους και τα μέσα υιοθέτησης ΑΠΕ σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια με συγκεκριμένη αναφορά στις παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου 3Em.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο εκπρόσωπος της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» κ. Martinovski Zhupan, ο οποίος συνεχάρη τους εταίρους για τη συμμετοχή τους και την καλή συνεργασία. Επεσήμανε την επιτυχία και τα θετικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου και ευχήθηκε να συνεχίσει η συνεργασία μεταξύ των εταίρων με άξονα τις δράσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι εργασίες της εκδήλωσης περιλάμβαναν τις εξής ενότητες:

-        Παρουσίαση του προγράμματος 3Εm, των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου, με έμφαση στις δράσεις και παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης που έλαβαν χώρα στα επιλεγμένα πιλοτικά κτίρια του έργου.

-        Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο πλαίσιο του έργου 3Εm - η περίπτωση του Νηπιαγωγείου του Δήμου Valandovo από τον εκπρόσωπο του Δήμου Valandovo, κ. GligorijeDjilvidjiev,

-        Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν στην περίπτωση του Λυκείου Προβατά του Δήμου Σερρών, παρουσίαση από την κα. Βαρναλίδου Ελένη-Έλλη, Χημικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος ΗΜ έργων και ενεργειακών εφαρμογών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών,

-        Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Radovish - η "Πράσινη Συμφωνία" του έργου 3Εm, παρουσίαση από την εκπρόσωπο του Δήμου Radovish, κα VericaGazepova,

-        Εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ και έξυπνων τεχνολογιών στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, παρουσίαση από τον κ. Μαργαρίτη Νίκο Δρ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Εκπρόσωπο ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ (Εθνικό ΚέντροΈρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων), εταίρο του έργου 3Εm.

-        Εναλλακτικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων: Πράσινα δώματα – Η περίπτωση του Δημαρχείου Έδεσσας, παρουσίαση από τον κ. Μεταξά Δημήτρη, Γεωπόνο – Αρχιτέκτονα, Διευθυντή Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του  Δήμου Έδεσσας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο 3Em στην ιστοσελίδα https://3em.eu/

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.