Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι  > Σέρρες

Δήμος Σερρών: Αναστολή λειτουργίας του 2 ου Παιδικού Σταθμού λόγω θετικών κρουσμάτων COVID -19

26/10/2021
Κατόπιν εμφάνισης θετικών κρουσμάτων COVID-19 στο προσωπικό του
2 ου  Παιδικού Σταθμού του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών με εισήγηση του Ιατρού
εργασίας του Νομικού Προσώπου κ.Αθανάσιου Μηλούση και τη σύμφωνη
γνώμη του Νομιάτρου Αναστασίου Αναστασιάδη, ο 2 ος  Παιδικός
Σταθμός αναστέλλει τη λειτουργία του για δέκα (10) ημέρες.