Κυρ, 28 Φεβ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις

Δήμος Σαλαμίνας: 16 νέες προσλήψεις

20/1/2021

Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σαλαμίνας που εδρεύει στην Σαλαμίνα.