Παρ, 21 Ιαν 2022
Αρχική  > Δήμοι

Δήμος Πύργου: «Αναλαμβάνουμε την κάλυψη δαπανών για εκπαιδευτικούς ώστε να μη γίνει συγχώνευση σχολικών Τμημάτων»

25/10/2021
Την πρόθεση κάλυψης δαπανών από πόρους του Δήμου Πύργου για να υπάρξει ο
απαραίτητος αριθμός εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μη γίνει συγχώνευση Τμημάτων
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, γνωστοποίησε επισήμως και εγγράφως ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Αντωνακόπουλος.
Απευθυνόμενος προς την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, με κοινοποίηση και
προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Δήμαρχος Πύργου αναφέρει:
“Ο προγραμματισμός συγχωνεύσεων Τμημάτων στο χώρο της Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης στο Δήμο μας, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, έχει προκαλέσει
μεγάλες εντάσεις και κινητοποιήσεις.
Πέραν των τυπικών προϋποθέσεων και του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζουν το
θέμα του αριθμού μαθητών ανά Τμήμα, υπάρχει ο μεγάλος παρονομαστής σε όλες τις
αποφάσεις της Διοίκησης που δεν είναι άλλος από την πανδημία covid 19. Ενώ
επιβάλλεται αραίωση μαθητών, το Υπουργείο προτείνει αύξηση αριθμού ανά
αίθουσα!
Ούτε σε ουδέτερο υγειονομικά χρόνο επιτρέπεται με εκπαιδευτικούς όρους η
επιχειρούμενη μείωση Τμημάτων.
Επειδή ο αριθμός των εκπαιδευτικών που απαιτείται στο Δήμο μας, ώστε να μην
υλοποιηθεί η επικίνδυνη υγειονομικά απόφαση συγχώνευσης Τμημάτων, είναι
ελάχιστος, ως Δήμαρχος σας δηλώνω ότι εκχωρούμε από τα έσοδα μας μέσω του
Υπουργείου Εσωτερικών το απαραίτητο χρηματικό ποσό για την κάλυψη της
δαπάνης. Η δαπάνη είναι ασήμαντη σχετικά με τους προϋπολογισμούς του
Υπουργείου Παιδείας και Εσωτερικών”.