Τετ, 20 Ιαν 2021
Αρχική  > Προσλήψεις

Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 170 ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

13/1/2021
Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν εβδοµήντα (170) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19
Διαβάστε περισσότερα στο:https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A178%CE%A9%CE%9E%CE%A5-%CE%917%CE%9C?inline=true