Κυρ, 01 Αυγ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Δήμος Πάρου: 14 νέες θέσεις εργασίας

22/7/2021

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου Νομού Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου, που εδρεύει στο Δήμο Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%93%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%A0-%CE%9530?inline=true