Σαβ, 02 Ιουλ 2022
Αρχική  > Δήμοι  > Νίκαια

Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη: Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων

9/11/2021
Μια ακόμη ευκαιρία δίνεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν
την προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση για τη δήλωση των πραγματικών επιφανειών των
ακινήτων τους στους δήμους, μετά από πρόταση των Δημάρχων της χώρας στο πρόσφατο
συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Στόχος της νέας ρύθμισης είναι υποβολή ορθών στοιχείων για τον καθορισμό της
επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου προκειμένου να υπολογιστούν φόροι-τέλη-
εισφορές προς το Δήμο με ευνοϊκό για τους φορολογούμενους τρόπο. Τα οφέλη της
εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων στην πλατφόρμα είναι η απαλλαγή από πρόστιμα ή
αναδρομικές χρεώσεις έως τις 31/12/2019 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με
πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων
καταβάλλονται τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα
από 1/1/2020 έως την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακρίβειας της δήλωσης και σε
συνδυασμό με το δικαίωμα των δήμων να εισπράττουν τέλη που ανάγονται σε
προηγούμενα έτη θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν.
Η ηλεκτρονική «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ» (https://tetragonika.govapp.gr/ ) δέχεται ηλεκτρονικές
δηλώσεις έως τις 31/12/2021.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Εσόδων Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη στα τηλ. 213 2075 305/306/309.