Πεμ, 21 Ιαν 2021
Αρχική  > Κοινωνία - Υγεία - Πολιτισμός - Περιβάλλον

Δήμος Ελευσίνας: Απαλλαγή Δημοτικών Τελών επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα που έκλεισαν λόγω Covid-19

13/1/2021

Με βάση τη υπ’ αριθ. 86/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας ( ΑΔΑ 6Ε98ΩΡΒ-Τ35 ), οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να προβαίνουν στη απαλλαγή από το ανταποδοτικό  τέλος καθαριότητας και φωτισμού, σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού  COVID – 19, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και η διακοπή της εργασίας τους.

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, ταχυφαγεία, καφετέριες κ.α.) οι οποίες  συνέχισαν τη λειτουργία τους παρέχοντας τις  υπηρεσίες τους, με παράδοση κατ’ οίκον εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή.

Καλούνται οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που ήταν σε αναστολή εργασιών, κατ’ εφαρμογή διατάξεων λόγω της πανδημίας COVID-19, να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ελευσίνας Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση, φωτοτυπία του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, γνωστοποίηση δραστηριότητας μέσω Α.Α.Δ.Ε, ώστε να δρομολογηθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες απαλλαγής από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού.