Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι  > Διόνυσος

Δήμος Διονύσου: Υπεγράφη η σύμβαση ενεργειακής αναβάθμισης των Γυμνασίων Άνοιξης και Δροσιάς αρχικού προϋπολογισμού 490.000 ευρώ

11/11/2021

Ένα σημαντικό έργο που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολείων του Δήμου Διονύσου, των Γυμνασίων Άνοιξης και Δροσιάς, πρόκειται να ξεκινήσει τους προσεχείς μήνες καθώς υπεγράφη την Τρίτη 9/11 η σχετική σύμβαση.

Τη σύμβαση συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλης και ο ανάδοχος του έργου, παρουσία του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης Στέφανου Κριεμάδη.

Το έργο συγκαταλέγεται στη Δράση «Παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δηµοτικά κτίρια» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµματος

«Αττική» του Άξονα Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περιοχές» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 490.000 € ενώ το συμβατικό ποσό μετά την έκπτωση ανέρχεται σε στο ποσό των 224.535,43 € πλέον ΦΠΑ.

Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα πραγματοποιηθούν στα δύο σχολεία του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

Γυμνάσιο Άνοιξης

- Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα συστήματα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας
- Παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου (αλλαγή λέβητα, κυκλοφορητή και τοποθέτηση συστήματος αντιστάθμισης)
- Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης (LED)

Γυμνάσιο Δροσιάς

- Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα συστήματα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας
- Τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης
- Θερμομόνωση δώματος
- Αντικατάσταση Λέβητα
- Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης (LED)