Σαβ, 01 Απρ 2023
Αρχική  > Δήμοι  > Αρταίων

Δήμος Αρταίων: Nέες ασφαλτοστρώσεις 2,6 χιλιομέτρων σε Ανέζα και Καλογερικό

5/10/2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόμου στην Τοπική Κοινότητα
Ανέζας και στην Τοπική Κοινότητα Καλογερικού της Δημοτικής Ενότητας
Αμβρακικού. Αυτό διαπιστώθηκε και από την επίσκεψη στο έργο, από τον Δήμαρχο
Χρήστο Τσιρογιάννη, τον Αντιδήμαρχο Κώστα Μάρο και τον Πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας Καλογερικού, Παύλου Ονούφριο.
Το συγκεκριμένο έργο, που ξεκινάει από το γήπεδο του Καλογερικού και καταλήγει
στην επαρχιακή οδό Άρτας Σαλαώρας, έρχεται να διευκολύνει την προσβασιμότητα
σε αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο εξαιτίας
της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων
αλλά και γεωργικών καλλιεργειών και επιχειρήσεων.
Η ασφαλτόστρωση μήκους 2,6 χιλιομέτρων, έχει προϋπολογισμό 352.000,00 ευρώ
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος» και από δημοτικούς πόρους,
ενώ η συγκεκριμένη εργολαβία του έργου, συγκαταλέγεται στα 80 χιλιομέτρων
ασφαλτοστρώσεων που υλοποιεί ο Δήμος Αρταίων.