Παρ, 07 Αυγ 2020
Αρχική  > Δήμοι

Δήμοι: Παράταση της χρήσης ανταποδοτικών εσόδων για κάλυψη άλλων αναγκών

30/7/2020

Το άρθρο 3 εκπρόθεσμης πολυ-τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, δίνει παράταση στην ισχύ της παρ.8 του αρ.43ου της από 30.3.2020 ΠΝΠ, που είχε προστεθεί με το αρ.23ο της από 1.5.2020 ΠΝΠ.

Αυτό σημαίνει ότι έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι Δήμοι, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, μπορούν -κατά παρέκκλιση της παρ.1 του αρ.1 του ν.25/1975- να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους.

Αυτό θα γίνεται με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έπειτα από “δεσμευτική εισήγηση” της Οικονομικής Επιτροπής, με ανάλογη εφαρμογή της παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ. 

Με απλά λόγια, η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής θα εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Πρόκειται δηλαδή για παράταση μιας διαδικασίας όπου προβλέπεται αποδυναμωμένος δευτερεύων ρόλος για τα Δημοτικά Συμβούλια, έναντι των Οικονομικών Επιτροπών στις οποίες, ως γνωστόν, την πλειοψηφία έχουν  οι Δήμαρχοι.

Να σημειωθεί ότι αυτή η δυνατότητα της ΠΝΠ έχει λήξει, καθώς ίσχυε έως 30 Ιουνίου, και τώρα με την Τροπολογία παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου.

Ολόκληρη η Τροπολογία, όπου περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο άρθρο 3, βρίσκεται ΕΔΩ

 

( Μπορείτε να θυμηθείτε άλλο αυτοδιοικητικό άρθρο, επίσης στην ίδια Τροπολογία: “Ληξιπρόθεσμα ΟΤΑ: Κατατέθηκε Μηχανισμός με αυστηρά μέτρα αποτροπής )