Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Δήμοι: Με Ν/Σ υποχρεωτικά κοινόχρηστες βρύσες σε παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους συναθροίσεων

13/10/2020

Τους Δήμους αφορά ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», το οποίο θα ψηφιστεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στη Βουλή.

 

Στην παρ.10 του αρ.4 ορίζεται ότι « για τον σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, από την 1η Ιουλίου 2021, οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού, υποχρεούνται να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού, καθώς και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους. »

Σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.19 του Ν/Σ, με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα εξειδικευτούν οι ελάχιστες προδιαγραφές και κάθε σχετικό θέμα με τη δημιουργία των κοινόχρηστων βρυσών από τους Δήμους και την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Έκθεσή του επισημαίνει ότι προκαλείται επί των προϋπολογισμών των ΟΤΑ Α’ βαθμού δαπάνη από την κάλυψη του κόστους κατασκευής και χρήσης των κοινόχρηστων βρυσών, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός βρυσών, κατανάλωση νερού κλπ).

Ολόκληρο το Ν/Σ βρίσκεται εδώ