Κυρ, 24 Σεπ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Δήμοι: εκτός ενιαίου Μισθολογίου οι Υπάλληλοι ΙΔΟΧ των Κατασκηνώσεων

27/2/2020

Εξαίρεση από την εφαρμογή του ν.4354/2015, δηλαδή του νέου ενιαίου μισθολογίου, θεμελιώνει το αρ.69 του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου.

Η διάταξη αφορά τους Υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)

- στις κατασκηνώσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και

- στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις, η λειτουργία των οποίων ανατίθεται στους ΟΤΑ Α’ βαθμού στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος κατά τις παρ.4 και 6 του αρ.19 του ν.2646/1998.

 

Σήμερα, αυτό το προσωπικό ΙΔΟΧ, όπως αναφέρει η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υπάγεται στο ν.4354/2015, δηλαδή στο νόμο του νέου ενιαίου μισθολογίου.

Με το Ν/Σ, παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση το ύψος των αποδοχών τους να καθοριστεί με KYA.

 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, « η ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη, δεδομένης της αδυναμίας καθορισμού του μισθολογικού καθεστώτος των εν λόγω εργαζομένων με τις κοινές διατάξεις του Κεφαλαίου Β του ν.4354/2015, εξαιτίας της φύσης της παρεχόμενης εργασίας. »

 

Κατά την ακρόαση Φορέων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής στις 25 Φεβρουαρίου, ο κ.Μ.Δαρδαμάνης, Πρόεδρος της ΠΟΠ-ΟΤΑ, σχολίασεεπί της ρύθμισης:  « Στο αρ.69 καθορίζεται το ύψος των αποδοχών του προσωπικού των κατασκηνώσεων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με σχέση ΙΔΟΧ, δηλαδή, οι αποδοχές θα καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Δεν θα αμείβονται, δηλαδή, με το ν.4354 και πώς θα ορίζονται παρακάτω υπερωρίες, νυχτερινά, Κυριακές, εξαιρέσιμες κ.λπ.;Νομίζω πως υπάρχει πρόβλημα, εκτός εάν προτίθεστε να κάνετε νέο μισθολόγιο. »

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του AIRETOS, για τις αποδοχές του εν λόγω προσωπικού ήδη εκδίδεται κάθε χρόνο ΚΥΑ, κατ’ εξουσιοδότηση νόμου του 1990. Όμως, προέκυψε “εμπλοκή” στην πράξη, καθώς κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο οι αποδοχές πρέπει να υπολογίζονται βάσει του ν.4354/2015, όπως δηλ. για τους ΙΔΟΧ των Δήμων. Αυτή την εμπλοκή φαίνεται να προσπαθεί να επιλύσει ο νομοθέτης, στην κατεύθυνση του καθορισμού των αποδοχών με ΚΥΑ.

 

Το ακριβές περιεχόμενο της υπό ψήφιση διάταξης:

« Άρθρο 69

Ρύθμιση θεμάτων κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών

1. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται το ύψος των αποδοχών του προσωπικού των κατασκηνώσεων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

2. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών καθορίζεται το ύψος των αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των παιδικών εξοχών και κατασκηνώσεων, η λειτουργία των οποίων ανατίθεται στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού στο πλαίσιο του Κρατικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236).»