Δευ, 11 Δεκ 2023
Αρχική  > Δήμοι

Δημιουργία νέας Κοινότητας – Η διαδικασία (ΦΕΚ)

27/8/2020

Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση μιας νέας Κοινότητας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πρόκειται για το Π.Δ. 66/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 159), που εκδόθηκε κατόπιν πρότασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θ.Λιβάνιου.

Αφορά την αναγνώριση ενός αυτοτελούς Οικισμού ως Κοινότητας, συγκεκριμένα του αυτοτελούς Οικισμού «Λουτροχώριον, το» του Δήμου Σκύδρας ως Κοινότητα «Λουτροχωρίου».

Από τις διατάξεις του, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου, ίση με τα έξοδα κίνησης του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας.

Οι νόμιμες συνέπειές του επέρχονται από την επόμενη δημοτική περίοδο.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η παρ.6 του αρ.283 του Καλλικράτη (ν.3852/2010 ως ισχύει)ορίζει ότι με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με

- πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και

- γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,

μπορεί Οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής να αποτελέσει Κοινότητα.