Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Δείτε σε ποιούς Δήμους εντόπισαν Μη νόμιμες προσλήψεις οι Επιθεωρήσεις του ΑΣΕΠ

16/11/2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 5172/«9.11.2021», ημ/νία κυκλοφορίας 12.11.2021) η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στο ελεγκτικό έργο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα στην Ενότητα 5.1 αποτυπώνεται η εξέλιξη των Επιθεωρήσεων κατά το 2020. Από τις περατωθείσες Eπιθεωρήσεις, σε 9 περιπτώσεις, ήτοι σε ποσοστό 50 %, διαπιστώθηκαν μη νόμιμες ενέργειες των Φορέων.

 

Σύμφωνα με την Έκθεση, « στους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο Δήμο Δελφών, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Εμμανουήλ Παππά και στον Πνευματικό Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, διαπιστώθηκαν παραβάσεις των οικείων διατάξεων ή γενικά των συνταγματικών αρχών της δημοσιότητας, διαφάνειας και αντικειμενικότητας – αμεροληψίας, που πρέπει να τηρούνται σε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς ».

Επιπλέον, « κατά τους ελέγχους του 2020 στους Δήμους Σπάτων – Αρτέμιδος, Κύμης – Αλιβερίου και στον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης, δεν διαπιστώθηκαν πλημμέλειες ως προς τη διάρκεια απασχόλησης του προσληφθέντος προσωπικού. Ωστόσο οι σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω δημοτικού ΝΠΔΔ δεν ήταν επαρκώς και πλήρως αιτιολογημένες, επειδή δεν βασίζονταν στις εισηγήσεις των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών ή πολιτικής προστασίας ».

Σύμφωνα πάντα με την Έκθεση του ΑΣΕΠ, « ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν στη Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρία Ανάπτυξης ΒΙΟ.ΠΑ. & Εκμετάλλευσης Αμμορυχείων Δίου Ολύμπου (ΔΕΑΔΟ ΑΕ), στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και στις αστικές εταιρείες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), επειδή οι ως άνω Φορείς αν και εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του ν.2190/1994, δεν τήρησαν τις διατάξεις του νόμου, με συνέπεια όλες οι προσλήψεις που ελέγχθηκαν να είναι παράνομες ».

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες (όπως την υλοποίηση προτάσεων των Εκθέσεων Επιθεώρησης – Ελέγχου που περατώθηκαν) στο σχετικό Κεφάλαιο «5.1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ» ΕΔΩ

και κατωτέρω ειδικά τον Πίνακα με τον «Κατάλογο Επιθεωρήσεων που περατώθηκαν το έτος 2020»