Κυρ, 01 Νοε 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Άλλο ένα γήπεδο με χλοοτάπητα από το Δήμο Κορίνθου

4/9/2013
Η Δημοτική Αρχή Κορίνθου,  δρομολογεί άλλη μια ανακατασκευή γηπέδου, αυτή τη φορά στο Λέχαιο, συνολικής δαπάνης 470.000 €.

Συγκεκριμένα στο υφιστάμενο γήπεδο, θα κατασκευαστεί εκ νέου η περίφραξη και τα στέγαστρα του αθλητικού χώρου, θα γίνουν  εργασίες ανακατασκευής της κονίστρας, με εκσκαφές-διαμορφώσεις-επιχώσεις και θα χαραχθεί ένα μεγάλο γήπεδο με καθαρές αγωνιστικές διαστάσεις 100μ.χ65μ.

Επίσης, θα προσδιοριστεί με ακρίβεια η ύπαρξη των υψομετρικών διαφορών του αγωνιστικού χώρου και θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την οριζοντίωσή του. Θα κατασκευαστούν αποστραγγιστικές τάφροι οι οποίες θα οδηγούν τα νερά σε φρεάτιο που θα είναι εξοπλισμένο με αντλία, με σκοπό την αποστράγγιση και απορροή των ομβρίων υδάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, θα τοποθετηθεί τεχνητός χλοοτάπητας από  ίνες πολυαιθυλενίου ο οποίος θα πρέπει να εκπληρώνει τις  προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά  πρότυπα καθώς επίσης τις απαιτήσεις και οδηγίες της FIFA. Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου , θα γίνει  με λευκές  λωρίδες  ιδίων ακριβώς προδιαγραφών με εκείνες του υπόλοιπου τεχνητού χλοοτάπητα και πλάτους, σύμφωνα με τα  όσα καθορίζονται με τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA.

Η εκπλήρωση των παραπάνω  εργασιών θα αποδεικνύονται με πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου σε αναγνωρισμένο από την FIFA.