Τρι, 27 Οκτ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η ύδρευση της Κάτω Ηραίας Γορτυνίας

17/7/2013
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 892.400,00 €
Ειδικότερα,
«ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΗΡΑΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 892.400,00 €
Το έργο αφορά τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης των T.K. Λουτρά Ηραίας, Λιοδώρα, Λώτης και Άγιος Ιωάννης του πρώην Δήμου Ηραίας, με μεταφορά νερού με νέο δίκτυο αγωγών από δεξαμενή που προβλέπεται να κατασκευαστεί κοντά στον οικισμό Αγιονερίου, και η οποία θα τροφοδοτείται από τη νέα γεώτρηση (μεγάλης ικανότητας ύδρευσης και με καλής ποιότητας νερό) στην ίδια περιοχή.
Οι σωλήνες ύδρευσης θα ξεκινούν από την κεντρική δεξαμενή του Αγιονερίου και ακολουθώντας το υπάρχον επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο θα κατευθύνουν το νερό στις χαμηλότερες υψομετρικά υφιστάμενες δεξαμενές των αναφερθέντων οικισμών.
Το συνολικό μήκος του υδρευτικού δικτύου προβλέπεται να είναι 7.971 μ.
Για το δίκτυο χρησιμοποιούνται αγωγοί πίεσης πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (ΡΕ 100) για υπόγεια εφαρμογή χρώματος μπλε με πίεση λειτουργίας 10 atm εξωτερικής διαμέτρου Φ50-Φ63-Φ75-Φ90.