Κυρ, 20 Οκτ 2019
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Στο φράγμα Ασωπού ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες

14/6/2013
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης επισκέφθηκε μαζί με κλιμάκιο συνεργατών, σήμερα 13/06/2013, το εκτελούμενο έργο του φράγματος του Ασωπού.

Συνοδευόταν από τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Παπαφωτίου, κ. Δέδε, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πισιμίση, τους Δημάρχους κ. Πνευματικό, κ. Σταματόπουλο, κ. Ανδριανάκο, τους Αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Νεμέας, το Διευθυντή της ΔΕΚΕ κ. Παπαιωάννου, υπηρεσιακούς παράγοντες και μηχανικούς της αναδόχου εταιρείας "ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.".

Το φράγμα κατασκευάζεται σε στένωση, του ποταμού Ασωπού της Νεμέας, η οποία ορίζεται από την ευθεία που συνδέει τις κοινότητες Στιμάγκα και Παραδείσι.

Το έργο εξελίσσεται πλέον με ικανοποιητικό ρυθμό, μετά από μια προσωρινή παύση εργασιών και περιλαμβάνει:
Χωμάτινο φράγμα ύψους 68,00μ. από το φυσικό έδαφος, με στέψη πλάτους 10,00μ. μήκους 425,00μ. και υψόμετρο +210,00. Το προταθέν φράγμα είναι χωμάτινο αποτελούμενο από ζώνες, των οποίων τα υλικά θα εξευρεθούν εντός του ταμιευτήρα καθώς και σε περιοχές προς τα κατάντη του φράγματος. Η τυπική διατομή περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους ζώνες:
·   Πρόφραγμα
·     Κεντρικό Αδιαπέρατο Πυρήνα Στεγάνωσης
·     Διαβαθμισμένα φίλτρα (λεπτόκοκκο και χονδρόκοκο)
·     Διαβαθμισμένο Στραγγιστήριο
·     Σώμα στήριξης ανάντη
·     Σώμα στήριξης κατάντη
·     Προστασία ανάντη πρανούς με λιθορριπή
·     Προστασία κατάντη πρανούς με φυτική γη
Οι μάργες - ιλυόλιθοι από τις οποίες αποτελείται ολόκληρη η λεκάνη κατάκλυσης είναι γενικά αδιαπέρατες, πράγμα που εξασφαλίζει πλήρως και τη στεγανότητα του μελλοντικού ταμιευτήρα.