Σαβ, 15 Αυγ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ένταξη στο ΕΣΠΑ της αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Αμυκλών

8/4/2013
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 947.900.00 €.
 
Ειδικότερα,
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΥΚΛΩΝ»  συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 947,900.00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης              780,000.00 €.
 
Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό των Αμυκλών, που ανήκει διοικητικά στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών, του Δήμου Σπάρτης.
 
Ο οικισμός των Αμυκλών υδροδοτείται από τοπική γεώτρηση που βρίσκεται στους πρόποδες της ημιορεινής ζώνης, σε απόσταση περίπου 3.000μ ΒΔ του οικισμού, και η οποία παρέχει επάρκεια και υψηλής ποιότητας νερό. Το συνολικό δίκτυο ύδρευσης των Αμυκλών και ο κεντρικός αγωγός από τη δεξαμενή είναι παλαιάς κατασκευής από αμιαντοσωλήνες. Το δίκτυο παρουσιάζει συχνά προβλήματα λόγω βλαβών καθώς και σημαντικές απώλειες νερού και, για το λόγο αυτό, θεωρείται αναγκαία η πλήρης αντικατάσταση του δικτύου.
 
Το δίκτυο ύδρευσης όλων των οικισμών και οι πάσης φύσεως υδροληψίες, δεξαμενές, κλπ είναι αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Σπάρτης.
 
Η παρούσα πράξη αναφέρεται στην αντικατάσταση των παλαιών και ανεπαρκούς διατομής αμιαντοσωλήνων του οικισμού των Αμυκλών μαζί με τον τροφοδοτικό αγωγό από τη δεξαμενή.
 
Το νέο έργο ύδρευσης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα όπως υδραυλικές συσκευές, αντικατάσταση παροχών, ενδιάμεση, κλπ, με σκοπό την ολοκληρωμένη ανακαίνιση του δικτύου και την πλήρη κάλυψη της υδροδότησης του οικισμού με χρονικό ορίζοντα την επόμενη 40-ετία.
Σύμφωνα με την μελέτη θα κατασκευαστούν 11.821μ. δίκτυο από ΡΕ διαφόρων διαμέτρων από Φ63 έως Φ200.