Τετ, 23 Σεπ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Περιφερειάρχης Αττικής "Κόβουμε το γόρδιο δεσμό της αδιαφάνειας & της ολιγωρίας στη διαχείριση απορριμμάτων

25/1/2013
Με αυξημένο το ενδιαφέρον επενδυτών πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής με ΣΔΙΤ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων.
Είχε προηγηθεί, την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, ο πρώτος διαγωνισμός για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετείχαν συνολικά οκτώ (8) διαγωνιζόμενοι, είτε μεμονωμένα, είτε σε κοινοπρακτικά σχήματα. Πρόκειται για τις :
1.      Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
2.      Ένωση Εταιρειών  J&P ΑΒΑΞ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ
3.      Ένωση Προσώπων ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΔΕΗ ΑΕ
4.      Εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ
5.      Ένωση Εταιρειών  ARCHIRODON GROUP NV-INTRAKAT  AE – ENVITEC AE    
6.      Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ ΑΕ - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ
7.      Εταιρεία NOVAERA HELLAS AE
8.      Ένωση Προσώπων ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΕΓΝΩΝ  ΑΤΕ
 
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, στη φάση αυτή κατατίθενται μόνο τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα ακολουθήσει η β’ φάση με τη διενέργεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και, τέλος, η κατάθεση δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.
Για το εργοστάσιο της ΝΑ Αττικής, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, ο ΕΔΣΝΑ ως αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος της περαιτέρω εξειδίκευσης και του ακριβούς προσδιορισμού, τόσο σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση όσο και σε ό,τι αφορά την ακριβή ποσότητα των προς επεξεργασία απορριμμάτων. Τα παραπάνω θα προσδιοριστούν κατόπιν συνεργασίας του Δήμου Λαυρεωτικής με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Στις 29/01 και 05/02/2013 θα πραγματοποιηθούν οι διαγωνισμοί για την κατασκευή των εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων της Δυτικής Αττικής (Λιόσια και Φυλή).

Ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, δήλωσε ότι «Με μεθοδική δουλειά και με προγραμματισμό, προχωράμε στην εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής, που εκκρεμούσε για 10 χρόνια, και κόβουμε το γόρδιο δεσμό της αδιαφάνειας και της ολιγωρίας. Δέσμευσή μας απέναντι στα 5 εκ. των πολιτών της Αττικής είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε να αναστραφεί η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη διαδικασία, η Αττική έχει τη δυνατότητα, για πρώτη και ίσως τελευταία φορά, να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων της, εφάμιλλες των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, διασφαλίζοντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου».

Τα βασικά στοιχεία του διαγωνισμού για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων ΝΑ Αττικής:
·         Η ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής εκτιμάται κατά μέγιστο σε 127.500 τόνους. Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
·         Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης, καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
·         Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση.
·         Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού.
·         Η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας.