Παρ, 25 Σεπ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Δήμος Ηλιούπολης: Τα οφέλη από την ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου

27/11/2012
Πολύ μεγάλη εξοικονόμηση κατανάλωσης και χρημάτων συνεχίζει να αποδίδει η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου μας, όπως επιβεβαιώνεται από τις στατιστικές μετρήσεις που γίνονται σε μηνιαία βάση.

Ειδικότερα, στο διάστημα από το Δεκέμβριο 2011 μέχρι και τον Οκτώβριο 2012, όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα, η διαφορά κατανάλωσης σε MWh είναι 843.042, και η συνολική εξοικονόμηση ανέρχεται στο ποσό των 66.729€, με τάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις, να φτάσει στο δωδεκάμηνο, στο ύψος των 85.000€ περίπου.

Η σημαντική αυτή εξοικονόμηση, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να προβούμε σε μειώσεις στις συνδρομές όλων των μελών του Κολυμβητηρίου, της τάξης του 20%, και σε άλλες οικονομικές ελαφρύνσεις για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
Παράλληλα σημαντικότατο είναι προφανώς και το όφελος για το περιβάλλον.