Τετ, 23 Σεπ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Ξεκινά η α’ φάση του διαγωνισμού για την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική

19/11/2012
Στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική, προχώρησε η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ.
Πρόκειται για τα τεύχη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού με τα οποία θα γίνει η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ΣΔΙΤ.

Τα τεύχη περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες για την κατασκευή των εργοστασίων, που είναι :
·         Αναθέτουσα Αρχή θα είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
·         Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία ενδεικτικά από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση.
·         Οι προς επεξεργασία ποσότητες των απορριμμάτων θα είναι της τάξης του 1,35 εκ. τόνων ετησίως χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό
·         Ο χρόνος ισχύος της Σύμπραξης θα είναι ενδεικτικά για 27 χρόνια
·         Οι χώροι στους οποίους θα υλοποιηθούν τα έργα είναι οι τρεις (3) Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) που προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Αττική με τη ρητή επιφύλαξη της χωροθέτησης της ΟΕΔΑ Κερατέας, όπως αναφέρεται στο τεύχος δημοπράτησης του έργου
·         Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του Έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού
·         Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία.
·         Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.
 
«Σε όσους μιλάνε για συμφέροντα και άλλες σκοπιμότητες απαντάμε ξεκάθαρα. Δεν χρωστάμε τίποτα και σε κανέναν. Άλλοι μπορεί να χρωστάνε. Εμείς όχι. Προχωράμε ανεπηρέαστοι, με διαφάνεια, με διάλογο, με αυστηρή τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων κληρονομήσαμε λάθη και προβλήματα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις με μοναδικό μέλημα και προτεραιότητά μας τον εργαζόμενο, τον πολίτη, το περιβάλλον», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός