Παρ, 25 Σεπ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο έργο «EUFOFINET»

15/11/2012
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «EUFOFINET» και ειδικότερα αυτές τις μέρες, εκπροσωπούμενη από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, παρακολουθεί τις εργασίες του τελικού συνεδρίου του έργου, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.
 
Το 24μηνο εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος INTERREG IVC και ασχολείται με θέματα κλειδιά που σχετίζονται με τις δασικές πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης και πρόληψης δασικών πυρκαγιών, των στρατηγικών κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών, της χαρτογράφησης κινδύνων, των στρατηγικών κατάρτισης και προσομοίωσης και της αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων.
 
Στο έργο «EUFOFINET» εμπλέκονται τέσσερεις εταίροι (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ηπείρου και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής) από την Ελλάδα. Η σημαντική αυτή συμμετοχή απορρέει από την τραγωδία των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα το 2009. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις εν λόγω πυρκαγιές αποκάλυψαν ότι τα Πανευρωπαϊκά συστήματα συνεργασίας για την επίλυση δυσκολιών σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί και υιοθετηθεί. Οι Έλληνες εταίροι ιδιαίτερα θα προσπαθήσουν να προάγουν το εν λόγω πεδίο δράσης, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη των συμβάντων του 2009.
 
Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν επτά επιτυχημένα εργαστήρια που διεξήχθησαν στη Γαλλία, τη Δανία, την Ισπανία, τη Σλοβακία και την Ιταλία με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση των προσεγγίσεων που υιοθετούνται για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
 
Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, οι εταίροι του «EUFOFINET» σχημάτισαν ατομικά σχέδια δράσης, τα οποία διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο κάποιες από τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ των χωρών, θα ενσωματωθούν και θα υλοποιηθούν στις επιμέρους περιοχές και περιφέρειες.
 
Τα εν λόγω σχέδια δράσης είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να έχουν σημαντική επίπτωση στις περιφερειακές και ενδεχομένως, εθνικές περιβαλλοντικές πολιτικές. Μια πρόσθετη δραστηριότητα-κλειδί του Έργου «EUFOFINET» συνίσταται στην κατάρτιση ενός γλωσσαρίου ορολογίας για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, το οποίο έχει μεταφραστεί στις γλώσσες όλων των εταίρων.
 
Γενική εκτίμηση και προσδοκία είναι ότι το γλωσσάριο θα επιτρέψει στις Ευρωπαϊκές χώρες να συνεργάζονται με περισσότερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε περίπτωση συμβάντων δασικών πυρκαγιών και θα καταστεί θεμελιώδες εργαλείο κατάρτισης τόσο για τους νέους όσο και για τους έμπειρους πυροσβέστες.
 
Σε ότι αφορά το διεθνές σχετικό συνέδριο που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στις Βρυξέλλες, αυτό γίνεται με σκοπό την ανταλλαγή των θετικών εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
 
Απευθύνεται σε εκπροσώπους των υπηρεσιών κατάσβεσης και διάσωσης, δασολόγους, κυβερνητικά στελέχη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των δασικών πυρκαγιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Αποκορύφωμα των δράσεων του «EUFOFINET» και θέμα συζήτησης στη σημερινή συνάντηση είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου εμπειρογνωμόνων σε θέματα δασικών πυρκαγιών. Στόχος είναι το αναφερθέν δίκτυο να αποτελεί σημαντική «κληρονομιά» του έργου και να επεκτείνει τις ανταλλαγές καλών πρακτικών πέρα από τον κύκλο ζωής του έργου.