Παρ, 02 Οκτ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Θετική απόφαση του Π.Σ. για την λειτουργία της Πλωτής Γέφυρας στη Λευκάδα

7/11/2012
Οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν για την εύρυθμη λειτουργία της Πλωτής Γέφυρας, στη Λευκάδα, ήταν θέμα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο, ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, κ. Θ. Βερύκιου.
 
Οι τροποποιήσεις:
 
Α) Τροποποίηση απόφαση του πρώην Ν. Σ. Λευκάδος ως προς το σκέλος των φυλακών (βαρδιών) από διπλοβάρδια σε μονοβάρδια για όσον καιρό απαιτηθεί έως την οριστική επίλυση του προβλήματος (πρόσληψη προσωπικού).
 
Β) Διάθεση πίστωσης 100.000,00 Ευρώ για λειτουργικές ανάγκες του ναυπηγήματος (αυτονόμηση χειρισμού της Π/Γ από οικίσκο ελέγχου με προμήθεια & εγκατάσταση καμερών , φανών σημάνσεως ,διπλών ανοιγοκλεινόμενων μπαρών ασφαλείας βαρέως τύπου & επισκευές κρηπιδωμάτων).
 
Γ) Λήψη Απόφασης Π.Σ. για άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου – ως απαιτείται- προσωπικού & συγκεκριμένα 2 Χειριστών & 3 Πορθμέων για την απρόσκοπτη λειτουργία της Π/Γ.
 
Για τη λειτουργία της Πλωτής Γέφυρας απαιτούνται δύο άτομα ανά βάρδια (χειριστής – βοηθός), ώστε να υπάρχει ασφαλής λειτουργία της Π/Γ και επαρκής έλεγχος της γέφυρας & των πορθμείων» υποχρεούτο η πρώην Ν.Α. Λευκάδας & νυν Π.Ε. Λευκάδας να συντάσσει Πρόγραμμα βαρδιών Π/Γ με δύο άτομα ανά οκτάωρο.
 
Το αιτιολογικό ήταν ότι κατά τη διάρκεια των ανοιγοκλεισιμάτων & περιστροφών της Γέφυρας ο Χειριστής θα ευρίσκονταν στον οικίσκο ελέγχου, ο δε Πορθμέας (βοηθός) επί του καταστρώματος προκειμένου να ελέγχει την θαλάσσια & οδική κίνηση επί της Π/Γ & να ασφαλίζει τους καταπέλτες κατά την διάρκεια των ανωτέρω κινήσεων.
 
Σημειώνεται ότι υπεβλήθησαν παραιτήσεις δύο χειριστών και λόγω του εκτάκτου προβλήματος σε προσωπικό που προέκυψε, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία σύνταξης πλήρους προγράμματος βαρδιών με δύο άτομα & προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή & ασφαλής λειτουργία της Πλωτής Γέφυρας καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.
 
Για το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαία η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.