Παρ, 25 Σεπ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Περιφέρεια Κρήτης: Ένα βήμα πιο κοντά στην έγκριση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ

25/10/2012
Ένα βήμα πιο κοντά στην έγκριση του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), βρίσκεται από σήμερα η  Κρήτη, μετά από τη σχετική λήψη απόφασης (θετική γνωμοδότηση) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ Κρήτης.

Στην Επιτροπή για άλλη μια φορά παρουσιάστηκε στο σύνολό του ο σχεδιασμός ο οποίος καταρτίζεται εδώ και ένα έτος, από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και οι Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των έργων που προβλέπονται σε αυτόν.

Ήταν διάχυτο στο πνεύμα του σχεδιασμού ότι οι βασικές αρχές που ακολουθήθηκαν και ουσιαστικά καθόρισαν το πλαίσιό του, ήταν η κοινωνική αποδοχή, η περιβαλλοντική προστασία, η οικονομική βιωσιμότητα και η τήρηση των απαιτήσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Επίσης για άλλη μια φορά τονίστηκε το φιλόδοξο σχέδιο για τη «διαλογή στην πηγή», που ουσιαστικά καλεί τους πολίτες της Κρήτης να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, προσβλέποντας ουσιαστικά στην πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων τους.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος ο ΠΕΣΔΑ απέσπασε για μια ακόμα φορά τα θετικά σχόλια όλων των συμμετεχόντων στην Επιτροπή, πολλοί εκ των οποίων μάλιστα τάχθηκαν υπέρ της άμεσης εφαρμογής του, για την αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΣΠΑ και  την άμεση επίλυση ενός μείζονος για την Κρήτη προβλήματος.