Τετ, 24 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για τον ορισμό και συγκρότηση των οργάνων διοίκησης σε Νομικά Πρόσωπα, Συνδέσμους και Επιχειρήσεις των Δήμων

17/1/2024

Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο καλεί τους Δήμους, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων και των συνδέσμων στους οποίους συμμετέχουν .

Την εγκύκλιο με θέμα : «Τα Νομικά Πρόσωπα, οι σύνδεσμοι και οι επιχειρήσεις της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ορισμός και συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους», υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Με την  εγκύκλιο, τίθεται  υπόψη των νέων αυτοδιοικητικών αρχών το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως προς τη λειτουργία των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. καθώς και τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης τους.

Δείτε την εγκύκλιο