Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Δίπλα στην Γεωπονική της Σχολή και στους Φοιτητές της, η Άρτα

27/3/2023

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο τίθεται υπέρ των δίκαιων αιτημάτων των φοιτητών.

Χρ. Τσιρογιάννης: «Το θέμα είναι μείζονος σημασίας. Οφείλουν όλοι οι Βουλευτές, η  Περιφέρεια και όλοι οι Φορείς, να ταχθούν υπέρ των φοιτητών και των καθηγητών της Γεωπονικής Σχολής».

Μία πολύ σημαντική απόφαση πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων στις 22 Μαρτίου 2023, η οποία κοινοποιήθηκε προς κάθε αρμόδιο Υπουργείο και Φορέα, για την υποστήριξη των δίκαιων αιτημάτων των φοιτητών Γεωπονίας Άρτας.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έρχεται μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Είχε προηγηθεί η κατάθεση των προτάσεων της Προέδρου του Συλλόγου Φοιτητών. Με τους φοιτητές συντάχθηκε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου της Άρτας,  αγωνίζονται για τη θωράκιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, για την αναγνώριση του πτυχίου τους ως 5ετους φοίτησης για όλα τα Τμήματα της Γεωπονικής Σχολής και την ένταξη των αποφοίτων στο ΓΕΩΤΕ. Η μη δυνατότητα έγγραφης τους συνεπάγεται την μη απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των αποφοίτων του τμήματος, με συνέπεια τον καθολικό αποκλεισμό τους από την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του ΠΕ Γεωπόνου / Γεωτεχνικού. Τέλος, η έλλειψη επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν περιορίζει   απλά την ελκυστικότητα της Σχολής αλλά αμφισβητεί στην πράξη την ίδια την υπόστασή της.