Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

ΥΠΕΣ: Έγκριση πρόσληψης 850 ατόμων σε δήμους, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

24/3/2023

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η  πρόσληψη οκτακοσίων πενήντα (850) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα .

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’).

Δείτε  την Απόφαση του ΥΠΕΣ