Τετ, 23 Σεπ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Έξι ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

28/12/2011
Από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

 Σε συνέχεια της Αίτησης Χρηματοδότησης που κατέθεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας – Ομάδα 3» η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 2.858.993 €. Εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας υπάρχουν έξι ΧΑΔΑ, οι οποίοι χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, αφού μέχρι πρόσφατα ήταν ενεργοί. Οι ΧΑΔΑ αυτοί χωροθετούνται ως εξής:
• Δ.Κ. Πέλλας, στη θέση Αμπέλια
• Δ.Κ. Δροσερού, στη θέση Καπινάκια
• Δ.Κ. Μυλοτόπου, στη θέση Μπαΐρια
• Δ.Κ. Κρύας Βρύσης, στη θέση ΚΒ2
• Δ.Κ. Άνυδρου, στη θέση Μαντρί Γαϊτάνι
• Δ.Κ. Περαίας, στη θέση Παλαιοχώρι

Με τη συγκεκριμένη πράξη θα εκπονηθεί μελέτη αποκατάστασης και θα υλοποιηθεί η αποκατάσταση των έξι ΧΑΔΑ που αναφέρονται παραπάνω .

 Σε συνέχεια της Αίτησης Χρηματοδότησης που κατέθεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, για τον Σύλλογο γονέων & κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία ν. Κιλκίς "Βηματίζω", στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης Κιλκίς» η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 968.332,06 €. Το έργο αφορά την ανέγερση και τον εξοπλισμό της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Νομού Κιλκίς, η οποία αποτελείται από διώροφο κεραμοσκεπούς κτίσματος με έναν όροφο 170,53 τ.μ., ισόγειο 158,25 τ.μ. και υπόγειο 160,97 τ.μ. και έχει δυναμικότητα φιλοξενίας εννέα αναπήρων και ενός μέλους προσωπικού.

 Σε συνέχεια της Αίτησης Χρηματοδότησης που κατέθεσε ο Δήμος Νέας Προποντίδας, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αγωγός μεταφοράς νερού από εγκαταστάσεις αρσενικού σε υφισταμένη δεξαμενή της ΔΚ Ν. Τρίγλιας» η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 760.000 €. Η πράξη αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων έργων για την μεταφορά πόσιμου νερού από την υφιστάμενη εγκατάσταση αποαρσενικοποίησης στην υφιστάμενη δεξαμενή της Τρίγλιας, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών Ν. Τρίγλιας και Ν. Πλαγίων.
Περιλαμβάνει:
• Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο συνολικού μήκους 4.800m για τη μεταφορά πόσιμου νερού 100 m3/h.
• Πλήρως κατασκευασμένα και λειτουργικά Αντλιοστάσια στην εγκατάσταση αποαρσενικοποίησης και στο ενδιάμεσο αντλιοστάσιο της Δ/Κ Τρίγλιας.

 Σε συνέχεια της Αίτησης Χρηματοδότησης που κατέθεσε ο Δήμος Αριστοτέλη, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας» η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 1.372.798,29 €. Αντικείμενο της Πράξης είναι η κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας νερού στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας η οποία θα τροφοδοτείται με το νερό τριών υδρευτικών γεωτρήσεων συνολικής παροχής 100 m3/h. Για την γεώτρηση στη θέση Ξυδά θα κατασκευασθεί καταθλιπτικός αγωγός μήκους 550 μ από σωλήνα πολυαιθυλενίου ΗDPE ονομαστικής διαμέτρου DN 110mm/PN 10atm, για την μεταφορά νερού παροχής 30m3/h, στην δεξαμενή εξισορρόπησης της εγκατάστασης χωρητικότητας 100m3. Για τις δύο γεωτρήσεις στις θέσεις «Κρανόλακας» και «Σχολείο» οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία, θα κατασκευασθεί τμήμα καταθλιπτικού αγωγού από PVC διαμέτρου Φ110 μήκους 120,00m, προκειμένου τα νερά των δύο αυτών γεωτρήσεων να μεταφερθούν από την παλαιά δεξαμενή, στη δεξαμενή εξισορρόπησης της εγκατάστασης.

 Σε συνέχεια της Αίτησης Χρηματοδότησης που κατέθεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Δ/νση Τεχνικών Έργων, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ» η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 1.200.000€. Με τη συγκεκριμένη πράξη προβλέπεται η εκπόνηση υπολειπομένων σταδίων μελετών όπως οριστικές στατικές μελέτες 24 μεγάλων τεχνικών έργων, μελέτες σήμανσης–ασφάλισης, γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης οδοστρωμάτων, μελέτες ηλεκτροφωτισμού 4 Α/Κ και υδραυλική μελέτη για εκτροπή αποστραγγιστικών διωρύγων στις θέσεις τεχνικών έργων για το έργο Βελτίωση Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.