Παρ, 23 Φεβ 2024
Αρχική  > Δήμοι

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Μικρότερες οι συντάξεις των εργαζομένων στην καθαριότητα παρά την καταβολή αυξημένων εισφορών

22/9/2022
Την άμεση κατάργηση της αδικίας σε βάρος των συνταξιούχων και εργαζομένων στην καθαριότητα και στα τεχνικά συνεργεία των δήμων ζητά η ΠΟΕ- ΟΤΑ με επιστολή της στον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Π. Τσακλόγλου.

Ειδικότερα η ΠΟΕ – ΟΤΑ επισημαίνει ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30 του Νόμου 4387/2016 προβλέπεται, η προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλαν αυξημένες εισφορές.
Ορίζεται δε, ότι στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέβαλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. , το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή τη περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στα Τεχνικά Συνεργεία των Δήμων (εργάτες καθαριότητας, οδοκαθαριστές, επιστάτες καθαριότητας, χειριστές μηχανικών σαρώθρων, εργάτες ταφής-εκταφής νεκρών, εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι κ.λπ.) με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008 υποχρεούνται και καταβάλλουν ατομική εισφορά 4,3%, επιπλέον της τρέχουσας εισφοράς του 6,67%.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ υπογραμμίζει ότι για την εισφορά αυτή, σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Ν.4336/2017 με τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα κανένα πρόσθετο ποσό στη σύνταξή τους.

Όλα τα ανωτέρω, σημειώνει, έχουν ως αποτέλεσμα την απονομή μικρότερων συντάξεων. Υπάρχει δηλαδή μια κατάφωρη αδικία σε βάρος τους και ολοφάνερη καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων.
Παράλληλα, δεν έγινε ούτε η αναπροσαρμογή των συντάξεων των συνταξιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Ν.4387/2016, αφού πολλοί από αυτούς είχαν Βαρέα και Ανθυγιεινά τόσο ως τακτικοί υπάλληλοι των Δήμων όσο και πριν την υπαγωγή τους στο Ν.3660/08 (έκτακτοι υπάλληλοι στους Δήμους με ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. αλλά και στον ιδιωτικό τομέα π.χ. ως οικοδόμοι).

Εν κατακλείδι η ΠΟΕ ΟΤΑ ζητάει άμεσα από τον υφυπουργό την αποκατάσταση της αδικίας και την άμεση εφαρμογή των προαναφερθέντων.