Σαβ, 30 Σεπ 2023
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

​Πρόσληψη 67 σχολικών καθαριστών – καθαριστριών στον Δήμο Κιλκίς

22/7/2022

Την πρόσληψη εξήντα επτά (67) καθαριστών – καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώνει ο Δήμος Κιλκίς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σε σχολικές μονάδες του Δήμου τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις οι τριάντα πέντε (35) είναι μερικής απασχόλησης 5,5 ωρών και οι υπόλοιπες τριάντα δύο (32) είναι μερικής απασχόλησης 3,5 ωρών.

Οι ενδιαφερόμενοις καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθ.15613/21-7-2022 η οποία διατίθεται σε μορφή PDF και DOC στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.e-kilkis.gr)  και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ka.sxol@dhmoskilkis.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής που είναι έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου με καταληκτική ώρα στις 23:59.

Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr ( Γενικά > Επικαιρότητα > Ενημέρωση Πολιτών > Προκηρύξεις – Διακηρύξεις ).

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κιλκίς.