Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Δημοτικά Συμβούλια: Άλλαξαν (πάλι) οι τρόποι συνεδριάσεων!

11/7/2022

Θυμάστε που πριν λίγες μέρες, με το άρθρο 48 του ν.4940/2022 (Φ.Ε.Κ. Α’ 112/14.6.2022),  η Κυβέρνηση κατήργησε το έκτακτο νομικό πλαίσιο της πανδημίας, για τις συνεδριάσεις στους Δήμους και τις Περιφέρειες, εκδίδοντας και τη σχετική Εγκύκλιο;

Την Πέμπτη το μετάνιωσε και το επανέφερε σε ισχύ!!Με προσθήκη άρθρου ελάχιστα λεπτά πριν την τελική ψηφοφορία του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

“Ράβε-ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει”, λέει η λαϊκή ρήση..

 

Προς πλήρη κατανόηση του νομικού πλαισίου, ο AIRETOS.GRυπενθυμίζει:

 

- Τι ψηφίστηκε πριν ένα μήνα:

«ΆΡΘΡΟ 48 Ν. 4940/2022 (Φ.Ε.Κ. Α’ 112/14 Ιουνίου 2022)

Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗπαρ.1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), περί τρόπου λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

 

- Τι ίσχυε και καταργήθηκε από 14 Ιουνίου, με το ανωτέρω άρθρο:

 

«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. A’ και B’ βαθμού και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτεδιά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του ν.3852/2010,

β) είτεμε τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

γ) είτε δια ζώσης

δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων της παρ.1, που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες.»

 

Τι ψηφίστηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου

Ακριβώς το ίδιο ανωτέρω (δηλαδή το ίδιο που ίσχυε, αλλά είχε καταργηθεί από 14 Ιουνίου).

 

Ο AIRETOS.GR παρουσιάζει το Βουλευτική Τροπολογία που έκανε αποδεκτή ο Βορίδης ελάχιστα λεπτά πριν την ψηφοφορία: