Δευ, 11 Δεκ 2023
Αρχική  > Δήμοι

ΚΕΔΕ: Αναμόρφωση του τρόπου κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης ώστε να μην υπάρχουν αδικίες

4/7/2022
Να προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Εσωτερικών στην αναμόρφωση της από τις 30 Ιουνίου, απόφασης για την κατανομή της έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης προς τους δήμους για κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους έτσι ώστε να μη χρηματοδοτηθεί κανένας δήμος κάτω από τη δόση ΚΑΠ που του αναλογεί, ζητά η ΚΕΔΕ.

Ειδικότερα με επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ προς το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η κατανομή του ποσού των 90 εκ. ευρώ που χορηγείται στους δήμους για την κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους όχι βάση των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ. ως τις 31 Μαΐου 2022, αλλά βάση των κριτηρίων που κατανέμονται οι ΚΑΠ.

Και αυτό γιατί με τον τρόπο που έγινε η κατανομή προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων, αφού είναι γνωστό ότι στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου, τα στοιχεία των Dήμων ανεβαίνουν σε διαφορετικούς χρόνους και ανάλογα με τη δυνατότητα πληρωμής αλλά και το προσωπικό που διαθέτει κάθε δήμος.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αν δηλαδή ένας δήμος λόγω των καταστάσεων δεν πλήρωσε εγκαίρως μια δαπάνη, δεν πρόκειται να ενισχυθεί και δεν πρόκειται να την πληρώσει τελικά ούτε στο άμεσο μέλλον.

Δεν είναι δυνατό δήμοι να παίρνουν ποσά πολλαπλάσια της δόσης ΚΑΠ και άλλοι να παίρνουν το 30% αυτής!

Όλοι οι δήμοι της χώρας έχουν, αναλογικά με το μέγεθός τους, αυξημένα έξοδα και αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητα κατανοητό».

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εύλογες αντιδράσεις των δήμων, τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, «ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα στην αναμόρφωση της αρχικής απόφασης με κατανομή που δεν θα “ρίχνει” κανέναν δήμο κάτω από το αναλογικό με τη δόση ΚΑΠ του, ποσό».

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ:

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, εκπροσωπώντας το σύνολο της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, είχε υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας μέσα από απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής (Απ. 023/ 31-5-2022), την καταβολή έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης, ύψους 100 εκ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες των Δήμων μας εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Στην ίδια απόφαση ζητήσαμε η κατανομή της επιχορήγησης να γίνει με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), μια κατανομή που στην ουσία έχει γίνει αποδεκτή από τους Δήμους της χώρας.

Η απόφαση που υπογράψατε στις 30 Ιουνίου 2022, προβλέπει μεν την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση προς τους Δήμους με ποσό ύψους 90 εκ. ευρώ, αλλά η κατανομή των χρημάτων αυτών δεν έγινε με βάση τα κριτήρια καταβολής των Κ.Α.Π., αλλά – υποθέτουμε βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ. ως τις 31 Μαΐου 2022.

Παρότι η καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης θα έπρεπε να γίνει δεκτή με ικανοποίηση από το σύνολο της αυτοδιοίκησης, δυστυχώς με τον τρόπο και τα κριτήρια που αυτή έγινε, προκλήθηκε σωρεία αντιδράσεων.

Και αυτό γιατί είναι γνωστό ότι στον Κόμβο, τα στοιχεία των Δήμων ανεβαίνουν σε διαφορετικούς χρόνους, ανάλογα με τη δυνατότητα πληρωμής αλλά (δυστυχώς) και το προσωπικό που κάθε Δήμος έχει.

Αν δηλαδή ένας Δήμος λόγω των καταστάσεων δεν πλήρωσε εγκαίρως μια δαπάνη, δεν πρόκειται να ενισχυθεί και δεν πρόκειται να την πληρώσει τελικά ούτε στο άμεσο μέλλον.

Δεν είναι δυνατό Δήμοι να παίρνουν ποσά πολλαπλάσια της δόσης ΚΑΠ και άλλοι να παίρνουν το 30% αυτής!

Όλοι οι Δήμοι της χώρας έχουν, αναλογικά με το μέγεθός τους, αυξημένα έξοδα και αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητα κατανοητό.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εύλογες αντιδράσεις των Δήμων, σας ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα στην αναμόρφωση της αρχικής απόφασης με κατανομή που δεν θα “ρίχνει” κανέναν Δήμο κάτω από το αναλογικό με τη δόση ΚΑΠ του, ποσό.

Σε μια περίοδο δύσκολη για τους Δήμους και τις τοπικές μας κοινωνίες, θέλουμε το ΥΠ.ΕΣ. στο πλευρό μας.

Θεωρούμε ότι αδικεί την προσπάθεια όλων μας η συγκεκριμένη εξέλιξη. Αδικεί καταρχήν το Υπουργείο κι εσάς, αδικεί και την Κ.Ε.Δ.Ε., γιατί δεν εισακούστηκε η εισήγηση μας, κάτι που αν είχε γίνει, σήμερα όλες οι πλευρές θα ήταν ικανοποιημένες.