Πεμ, 07 Ιουλ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Λιακούλη: Συνεχίζεται η κυβερνητική αδράνεια για τα ζώα συντροφιάς

23/5/2022

Επτά μήνες πέρασαν από την ψήφιση του ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 169/18.9.2021) «για την ευζωία των ζώων συντροφιάς». Στο αρ.45 «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις» προβλέπεται η έκδοση εννέα (9) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και επτά (7) Υπουργικών Αποφάσεων. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι, από αυτές, μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί μόνον μία K.Y.A., η αριθμ. 1609/2022 (Φ.Ε.Κ. Β’ 203/27.1.2022) «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του».

Επισημαίνεται ότι με τις εν λόγω κανονιστικές πράξεις προβλέπεται να ρυθμιστούν τα πιο ουσιαστικά ζητήματα εφαρμογής του Νόμου, όπως ενδεικτικά: Oι προδιαγραφές και ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων των κτηνιατρείων που διατίθενται για την πραγματοποίηση των στειρώσεων, της σήμανσης και της καταγραφής αδέσποτων ζώων από εθελοντές κτηνιάτρους. Οι πόροι, η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος χρηματοδότησης των Δήμων, τωνδιαδημοτικών συνεργασιών και των Συνδέσμων Δήμων. Tο ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνει κάθε Δήμος.

Λεπτομέρειες για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου συντροφιάς στο ΕΦΑΓΥΖΣ. Προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι κατασκευές μεταφοράς ζώων εργασίας. Τεχνικές λεπτομέρειες για την ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη της ψηφιακής εφαρμογής του αρ.25. Ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά για την αδειοδότηση των καταφυγίων, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων του αρ.31. Θέματα για τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης, διάθεσης και αναπροσαρμογής των
προστίμων των παρ.1 και 2 του αρ.35. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης του αρ.39 και λεπτομέρειες λειτουργίας της. Λεπτομέρειες για την εκλογή εκπροσώπου των φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων στη Επιτροπή του αρ.39.

Δεδομένου ότι το ζήτημα της προστασίας των ζώων συντροφιάς φέρει ιδιαίτερη σημασία και επιτέλους απαιτούνται άμεσα ενέργειες για να μην επαναληφθούν εικόνες ντροπής που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δεδομένου ότι η Κυβέρνηση επικοινωνιακά παρουσιάζει το ν.4830/2021 ως μείζονα νομοθετικήπαρέμβαση.

Δεδομένου ότι το Κίνημα Αλλαγής είχε καταψηφίσει το αρ.45, αλλά και επί της αρχής το Νόμο, ασκώντας αυστηρή κριτική σε πλείστες παραμέτρους αυτού και αντιπροτείνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 1) Για ποιο λόγο δεν έχουν εκδοθεί σχεδόν όλες οι Κ.Υ.Α. και Υ.Α., που προβλέψατε στο αρ.45 του ν.4830/2021, προτίθεστε να τις εκδώσετε για να εφαρμόσετε τη νομοθετική πρωτοβουλία, που ψήφισε μόνοη Κ.Ο. της Ν.Δ.; 2) Η ολιγωρία έκδοσης των Αποφάσεων αποδεικνύει “δεύτερες σκέψεις”, ήτοι πως σταδιακά πείθεσθε από τις σφοδρές αντιδράσεις συναρμόδιων Φορέων και σκοπεύετε να επανεξετάσετε το ν.4830/2021 στην κατεύθυνση που τεκμηριωμένα έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, το Κίνημα Αλλαγής;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Ευαγγελία Λιακούλη